Anneloes

van Hamburg

Leven vanuit Wijsheid? Zo doe je dat!

Wat is er werkelijk van jou aan gedachten en emoties en wat is gestuurd of wordt ingebracht zonder dat je het je bewust bent? Wat komt er aan wijsheid écht van binnenuit? Er zijn diverse lagen van realiteit die de meeste van ons nauwelijks waar kunnen nemen en lang niet alle lagen zijn ‘vrij’ van inmenging. In deze lagen van realiteit zijn allerlei krachten actief, zowel op individueel als collectief niveau. Dit alles speelt zich allemaal tegelijkertijd af in de spiralen van galactische tijd.

In dit blog raken we de essentie van deze galactische tijd en de elementen van bewust zijn die hier invloed op hebben. Hoe zorg je er nu voor dat je eigen innerlijke wijsheid leidend is in je leven? Hoe maak je je los uit het doolhof van spirituele bewegingen of bewustzijnsvernauwing? Je oorsprong herinneren en je wijsheid laten stromen vanuit de bronenergie is vooral een kwestie van bevrijding van gestagneerde energie. Ik neem je mee in wat er nodig is om je wijsheid te ervaren en vervolgens vanuit te leven!

Lineaire tijd versus Galactische tijd

Lineaire tijd is een mentale perceptie en functioneert in één en dezelfde richting. We ervaren onszelf als biologische klok, die tikt van geboorte tot dood. We ervaren alles, ook de geschiedenis, in één enkele dimensie van werkelijkheid.

Galactische tijd oriënteert ons echter naar een multidimensionale wereld van gelijktijdige werkelijkheden die aan elkaar gekoppeld zijn in een kwantumveld van oneindige mogelijkheden en vrij mens zijn. Je kunt dan meerdere dimensies ervaren waardoor je niet meer een op ego gebaseerde persoonlijkheid bent die wanhopig probeert te verbinden met de ziel om betekenis te geven aan ons bestaan. Het is als een weids landschap van de goddelijke ziel die tegelijkertijd de belichaming in tijd en ruimte in de menselijke schepping ervaart.

Zolang je realiteit bepaald wordt door lineaire tijd zijn je keuzes beperkt en kunnen we gemakkelijk in de chaos en onzekerheden van de huidige tijd vervallen. Verbindt je je met de galactische tijd dat wordt je een dimensionaal wezen, een creator, wat oneindige mogelijkheden me zich meebrengt, een bijzondere staat van Flow.

Het is een goede dag om te sterven

Een gezegde van de Sioux-krijgers als ze naar een veldslag gingen. Het leven was goed en werd volledig geleefd. Zoals ze hun leven verwelkomden deden ze dat ook met hun dood.

Zijn wij bereid diep genoeg in onze angst voor de dood te gaan, om zo de angst voor verandering te herkennen? Open te staan voor Waarheid en onze Ware Gevoel? Het is die angst die ons weerhoudt om volledig te leven. We zijn een groot deel van ons leven op zoek naar veiligheid, die in een onze huidige chaotische wereld steeds moeilijk te vinden is.

Creatie ontstaat vanuit je eigen wijsheid

Wijsheid, échet bronwijsheid, begint vanuit aanwezigheid en rust. Hier zijn. Je veilig voelen daar waar je bent, alles aanschouwen en het er laten zijn zonder oordeel. Samenvloeien met het verlangen wat je diep van binnen voelt, laten ontvouwen en de antwoorden ontstaan als vanzelf.

Wijsheid ontspringt vanuit je godsbewustzijn, wat niet alleen zuiver zorg draagt voor jou maar ook voor je omgeving en het geheel. Het is het overstijgen van de dualiteit in jezelf, dat wat aan je trekt. Je kunt deze stroom van wijsheid voeden door je zintuigen ‘zacht’ te maken. Ontspan je gezicht, voel de diepere lagen van je gezicht alsof je steeds een beetje dieper in je gezicht zakt. Voel je oren helder worden, je ogen zacht en licht, je neus scherp. Vanuit die kern kan je de stoom van wijsheid volledig ontvangen.

Elementen van bewustzijn

We leven in een chaotische tijd met veel afleiding en verslaving. We komen daardoor vaak niet tot een keuze, blijven rond draaien in een cirkel die ons niet verder brengt. Dit gebeurt op alle niveaus, op maatschappelijk niveau maar net zo goed binnen veel spirituele bewegingen.

We dragen allemaal een psychotisch element met ons mee, we dragen namelijk dezelfde verwoestende ervaringen met ons mee. Dit element kan gevaarlijke vormen aannemen als de angst zo groot wordt dat het volledig overneemt. We geven onze autoriteit gemakkelijk weg en zijn heel gevoelig voor het veld van actie en reactie, en hoe meer angst overheerst in ons systeem hoe makkelijker we ‘bestuurd’ worden.

Keuzes maken vanuit wijsheid vraagt moed

We gaan door een tunnel van planetaire wedergeboorte en dat is soms pijnlijk. Transformatie is geen eenmalige gebeurtenis, maar moedig het onbekende pad op gaan, daar waar niemand ooit geweest is, hart openen voor nieuwe gevoelens, geest openen voor nieuwe inzichten, en onze ziel voor nieuwe ervaringen en mogelijkheden. Het vraagt authenticiteit. Met een knoop in je maag de uitdaging aan gaan, want mensen zijn daar niet op gebouwd, eerde op in stand houden van verleden door gehechtheid.

Wijsheid ervaren

Om je wijsheid ten diepste te kunnen ervaren dien je het oorspronkelijke voelen terug te brengen in je leven, ofwel te leren waarnemen in verbinding met de bron. Het oorspronkelijke voelen is waarnemen zonder emotie. Je kunt dit op allerlei situaties (die je moeilijk vindt) toepassen in je leven.

Wees je bewust van je lichaam, sluit je ogen en ga met je aandacht naar binnen midden in je hoofd, achter je ogen. Focus echt op het middelpunt van je brein en blijf daar met je aandacht. Je kunt wat met je ogen bewegen naar binnen toe, alsof je je ogen scheel trekt. Zie een situatie die je moeilijk vindt voor je en kijk ernaar, zonder oordeel! Blijf daar even. Dan ga je met je aandacht naar je hart en je neemt het beeld dat je zag mee naar je hart. Leg je hand op het gebied van je hart en zie de situatie in je hart, wederom zonder oordeel! Blijf daar even. Laat het idee los hoe het zou moeten zijn of wat het resultaat van iets zou moeten zijn. De kracht van je hart is diens verbinding met de bron, meer is er niet (nodig) om nieuw bewustzijn te stimuleren.

I AM – IK BEN

Je verbreekt hiermee de structuren van het oude en vervangt dit door nieuwe, fijnere structuren middels de verbinding met hogere intelligentie. Verruim de stilte in jezelf, blijft in het moment zodat deze verbinding zich steeds verder kan verdiepen. Laat het ontstaan, stop met hard werken aan jezelf. Blijf bij je ervaring, niet langer vanuit het hoofd, maar vanuit waarnemen.
Wat is nu echt de essentie van ervaren? Los van wat het denken je vertelt. Wat is aanwezig in elke ervaring? Dit is geen denk vraag. Gebruik je waarnemen en directe ervaring.
Het enige wat je telkens weer ervaart is jezelf. Onafgebroken aanwezigheid. Altijd. Er is namelijk nooit een ervaring geweest waarvan jij je niet bewust was weet je nog? Ik Ben aanwezig in elke ervaring. Los van de inhoud. Ik Ben altijd aanwezig in elke ervaring.

Alleen het eerste ontwaken, de eerste glimp van bewustzijn zonder denken, vindt plaats door genade, zonder dat jij er iets voor doet.

Meer ervaren? Doe mee met de co-creatie ‘ik ben een andere jij’ of het 1-op-1 traject ‘Ik Ben’.

Dit bericht delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Leven in de nieuwe wereld

Anneloes van Hamburg

“Je zou me een moderne monnik kunnen noemen”

Ik werk alleen met de energie en lichtkracht van ons huidige tijdperk, het hogere licht en ik fungeer als een kanaal, als space-holder. Ik heb als multidimensionaal wezen behoefte aan plaatsen waar het het wereldse is weggevloeid en plaats maakt voor stilte, rust en geestelijk leven. Want zonder aardse ruis kom ik tot kosmische afstemming en verbinding, tot diep in het fysieke lichaam.

In deze stilte kan ik me verbinden met een universele woordeloosheid, die eigenlijk mijn taal is. Ik communiceer met de spaties tussen de woorden. Die adembenemende stilte heeft het grote mysterie in zich. Dat is mijn ware thuis.

Lees meer over mij >>