Privacyverklaring

Als u zich opgeeft voor een traject, een programma of een online training wordt om uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer gevraagd. Uw naam en adresgegevens worden gebruikt om de factuur op te maken. De factuur wordt voor de duur van zeven jaar bewaard, conform de eis van de belastingdienst.

Uw e-mailadres en telefoonnummer worden gevraagd om met u te kunnen communiceren over waar u zich voor heeft aangemeld. Uw telefoonnummer wordt enkel gebruikt om voor en tijdens de sessie of workshop waar u zich voor heeft opgegeven met u te kunnen communiceren. Uw e-mailadres wordt gevraagd om met u te kunnen communiceren voor, tijdens en na het traject waar u zich voor heeft opgegeven. U gaat een overeenkomst met Anneloes & zo aan. Zonder uw gegevens kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd. Het digitaal aanmeldingsformulier of email met uw gegevens wordt voor de duur van een jaar bewaard. Daarna wordt het digitaal aanmeldingsformulier gedeletet.
Nadat het traject heeft gevonden wordt aan u, als dat van toepassing is, een link gestuurd of andere informatie.

U ontvangt regelmatig een nieuwsbrief met nieuws rondom activiteiten, inspiratie of interessante ontwikkelingen/acties. 

Anneloes & zo maakt gebruik van google analytics op de website. De ip adressen van bezoekers worden door google analytics geanonimiseerd opgeslagen en na 14 maanden verwijderd. Als u inzage wilt in de uw persoonsgegevens kunt u een e-mailbericht met uw verzoek sturen per email.

Contact