Ademcoaching, Stress en Trauma release, Healing en Bewustzijn

Lief mens,

Wil jij (weer) leven in plaats van overleven, de regie over je leven terug? Je weer helemaal vrij voelen en leven vanuit je hart? Wil jij (weer) gezond zijn, bewustere keuzes maken en je energiek voelen? Ik begeleid je graag in een diepgaande, helende en transformerende sessie middels adem- en lichaamswerk naar een verruiming in je bewust zijn.

Wist je dat je zelf genezend vermogen alleen wordt gehinderd door onverwerkte emoties en verdriet op allerlei niveaus? Dat deze onverwerkte emoties en verdriet (trauma’s), opgeslagen in het onderbewuste, zich tonen als lichamelijke of geestelijke symptomen, klachten en ziekten? Ik neem je graag mee op het pad van trauma naar transformatie, want ieder mens heeft (jeugd)trauma’s, klein of groot, vanuit dit leven, vanuit wellicht een vorige leven of vanuit de generatie lijn. Adem- en lichaamswerk (trauma release) zijn krachtige tools om op natuurlijke wijze deze (meestal onbewuste) blokkades te transformeren en (oude) pijnen te helen.

Je kunt vervolgens gemakkelijker verantwoordelijkheid nemen voor je leven. Je gaat bewuster leven en keuzes maken die passen bij je hart, bij wie je werkelijk bent. Je gaat anders kijken, voelen, denken, horen, geloven en daardoor ook anders doen. Zo simpel is het. Het is het pad van angst naar liefde. Het creeren van een bewuste geest, van binnen naar buiten. 

Er onstaat nu alle ruimte voor het pad van afgescheidenheid naar eenheid/heelheid door middel van het onvangen van energie frequenties uit het veld die hogere bewustzijnslagen activeren; het is het proces van ontwaken van het onderbewust zijn naar een helder bewust zijn. De ontwikkeling van  van een kosmisch mens die zijn eigen eigen-wijsheid leeft en zijn/haar verhaal van het (zielen)leven leert begrijpen en leert helen.

Verbonden ademhalen

Door tijdens een ademsessie bewust, vol en verbonden te ademen, breng je extra zuurstof/energie in je lichaam, waardoor het gaat stromen en energie in beweging komt. Je activeert hiermee het zelfhelend vermogen. Je wordt uitgenodigd uit je comfortzone te komen en je ademhalingspatronen te doorbreken, door meer zuurstof tot je te nemen en daarmee de overvloed van het leven in te ademen. Middels de ademsessie kunnen we patronen herkennen en loslaten die je blokkeren of belemmeren om gezond en vrij te leven.

Door het ten goede veranderen van je ademhaling ontstaat een ander, nieuw bewust zijn, in verbinding met wie jij werkelijk bent. Je krijgt daardoor niet alleen meer energie, meer vreugde en meer gezondheid maar ook de kans om het proces van ontwaken van het onderbewuste naar een helder bewust zijn te ontwikkelen. Een proces van voelen, weten en ervaren tegelijk.  Ik neem je mee in de taal die je ziel verstaat om te leven vanuit overgave.

Kamp je een of meer van onderstaande situaties of klachten en wil je jezelf helen? Je bent welkom!

 • Stress
 • Depressiviteit of neerslachtigheid
 • Gebrek aan energie en/of levensvreugde
 • Angst(en)
 • Negativiteit
 • Burn-out
 • Angst om onder mensen te zijn
 • Traumaverwerking/Nachtmerries
 • Opgeslagen en niet verwerkte emoties
 • Faalangst
 • Gebrek aan (zelf)vertrouwen of eigenwaarde
 • Onverklaarbare klachten
 • Chronische vermoeidheid
 • Niet jezelf durven/kunnen zijn
 • Onvrede of vastlopen in werk
 • Conflicten
 • Reintegratie eigen/of ander werk
 • Problemen met (gedrag) kind(eren) / opvoedproblemen
 • Herstel na ziekte of operatie
 • Etc.

Persoonlijke sessie

Sessies (op afstand) zijn diepgaande processen om onverwerkte of onbewuste trauma’s, blokkades of belemmeringen op te lossen en je dicht bij jezelf te brengen. Gezondheid is gebaseerd op balans en bewustzijn tot in iedere cel van je lichaam.  Ziektes en klachten geven inzicht in je blokkades en andere belemmeringen op je ontwikkelingsweg. Ik fungeer als verbinding waardoor hogere energie in en om jou het werk kan doen, energie frequenties kunnen verhogen, chakra’s open en schoon worden en andere bewustzijnslagen geactiveerd kunnen worden.  Bewust wording is een proces van voelen, weten en ervaren tegelijk. Dat houdt in dat alles wat zich aandient in je leven er helemaal mag zijn.  Leven in overgave, vanuit je hart. Zijn wie je werkelijk bent en je plek op aarde volledig innemen.

Lichtkracht van nu

De lichtkracht van ons huidige tijdperk zorgt voor versnelling in verandering van ons lichaam, ons besef (van tijd en ruimte) en in ons bewust zijn. Ons bewust zijn verschuift naar een andere, hogere trilling waardoor er naast de gebruikelijke chakra’s ook nieuwe chakra’s geactiveerd (kunnen) worden. De milt en de thymus zijn belangrijke chakra’s voor het verhoogde immuunsysteem en het zenuwstelsel bij de ontwikkeling naar een kosmisch mens. Een kosmisch mens leeft vanuit zijn hogere wil via de hypofyse, is zich bewust dat alles één is en wil ook bijdragen aan dat grotere plan. Ook wel Eenheidsbewustzijn of Christusbewustzijn genoemd. Een kosmisch mens is zich bewust van de goddelijke vonk in zichzelf en zjin innerlijk weten, dat alle kennis in ons huist. Een kosmisch mens leeft zijn eigen-wijsheid. Hierdoor groeit de creatiekracht en nemen de geestelijke vermogens toe.

Synchronisatie van de hersenen

De hersenen zijn een fysieke uitdrukking van de geest en hoe hoger het bewustzijn zich ontwikkeld heeft, hoe hoger de trilling van de hersenen. We hebben allerlei stappen meegemaakt in de evolutie. Bij iedere stap in de evolutie wordt er weer een stukje toegevoegd, dat geldt ook voor onze hersenen. Onze hersenen passen zich voortdurend aan en zijn te programmeren om gewoontes te veranderen. Al vanaf jongs af aan zijn wij geconditioneerd en deze conditioneringen zijn gecodeerd d.m.v. synapsen oftewel zenuwverbindingen. Het is mogelijk om de oude codes (gewoontes) te vervangen door nieuwe codes en je kunt dit op allerlei levensgebieden toepassen. 

Angst

De Amygdala zijn organen in de vorm van een amandel achter de ogen in het midden van het hoofd. De basisemotie angst en de reacties die daarmee gepaard gaan lijken vooral met deze organen te maken te hebben. De Amygdala hebben grote invloed op het functioneren van de rest van de hersenen, maar kunnen maar moeilijk beïnvloed worden met reguliere middelen en methoden, reacties blijven door weinig verbinding met de hersenschors meestal onbewust.

Het Bewustzijnsveld

Ik ben - het boek​

Ik Ben is een avontuur, jouw avontuur, dat je meer zal brengen dan je ooit hebt durven dromen! Je komt dankzij de lichtcodes, frequenties van licht, in een andere staat van ‘zijn’ waardoor je een sprong in bewustzijn kunt maken.

Bewust Zijn

Bewust zijn is aanwezig in alles wat schepping is. Het omvat de zichtbare en de niet zichtbare wereld. Bewust zijn is het vermogen van een systeem om op prikkels te kunnen reageren. De mate waarin de hersenen geactiveerd zijn, bepaalt de kwaliteit en de kwantiteit van het bewust zijn van de mens. Het verruimen van je bewust zijn activeert het zelfgenezend vermogen. Het zelf genezend vermogen wordt alleen gehinderd door onverwerkte emoties en verdriet op allerlei niveaus. 

Bewustzijns- ontwikkeling

Bewustzijnsontwikkeling vindt plaats van binnen uit en is van invloed op je energieveld. Licht is bewustzijn en verlicht onbewuste delen die corresponderen met oude (ziels)pijn en traumatisch gebeurtenissen waar je liever niet meer aan herinnerd wil worden of ontwikkelingen die je niet bent aangegaan. Vanuit het huidige bewustzijn beschikt iedereen over de mogelijkheid deze onbewuste trauma’s en blokkades op te lossen, ontwikkelingen alsnog aan te gaan en zichzelf te helen. 

Het ontwikkelen van deze vorm van intelligentie is van levensbelang. Waarom? We kennen allemaal de uitdrukking: wat je geeft is wat je krijgt of wat je zaait is wat je oogst. Als we iets goeds doen voor een ander, wanneer we ons écht verbinden met een ander dan treed er een verbazingwekkend, wonderlijk mooi systeem in werking. Niet alleen voor die ander, maar juist ook voor jezelf! Alles is namelijk reflectie.

Lees meer  

Het ontwikkelen van soft skills, zoals je verbinden met de ander en samen (waarde) creëren,  zijn dé skills die nodig zijn voor verandering en ontwikkeling. De aandacht in de opvoeding, ontwikkeling en het onderwijs van onze kinderen  zou daar vooral op gericht moeten zijn en veel minder op het behalen van resultaten. Verbindende intelligentie; VQ, is naast IQ en EQ  simpelweg een noodzakelijke vorm van intelligentie om succesvol te kunnen zijn in de 21e eeuw. Zelf liefde en respect ligt ten grondslag aan alles. Het vormen van een community vanuit ziels verbinding waarbij het kind helemaal gehoord en gezien wordt. Kunnen lezen, schrijven en rekenen is niet genoeg. Een massa kennis is niet genoeg. Zodra een jong mens zich in de wereld begeeft, moet hij kunnen ‘doen’ en dingen ‘gedaan’ kunnen krijgen, dat noem je operationaliteit.
Onze natuur is zo dat we (intieme) verbindingen met elkaar kunnen maken en die ook simpelweg nodig hebben om gezond te blijven en ons te kunnen ontwikkelen. De spirituele mythe dat alles wat je nodig hebt zich in jezelf bevindt zorgt bij velen juist voor afscheiding. Een ontkenning van onze natuur. Wat we momenteel binnen het spirituele veld maar ook binnen onze samenleving hebben is dat er veel mensen zijn die uit beschadigde relaties komen en daardoor niet hun behoeftes hebben kunnen vervullen op het gebied van aangaan van intieme relaties. Intieme relaties zijn relaties waarin je echt gezien en gehoord wordt. Dat alles van jou er mag zijn, onvoorwaardelijk en dat je op harts niveau verbonden voelt met de ander. Als kind en later als volwassene.

Lees meer  
Er zijn drie modellen die in volgorde leiden tot die andere, nieuwe wereld!
 1. het reality model – eerst je huiswerk doen en je afvragen wat je gelooft, wat je dagelijkse doen en laten stuurt (who runs your show?) > het creëren van een bewuste geest!
 2. het awarenes model – van bewustzijn ontwikkelen na het doen van je huiswerk naar DOEN, eerst bij jezelf, persoonlijke daden, dan kleine groep, dan maak je een grote sprong in bewustzijn.

Lees meer  

Wat werkelijkheid is en wie we werkelijk zijn, moet slechts door je eigen wezen worden vastgesteld. En om de werkelijkheid te begrijpen is het nodig om na te denken, te bespiegelen. En voor bespiegeling biedt de heersende levensstijl geen tijd; dus gebruiken we de aan ons opgedrongen definitie van de werkelijkheid van iemand anders.

Epifyse, hypofyse & thymus

Samen regelen deze belangrijke klieren het ritme van stofwisseling, groei en afweer. Naast deze belangrijke fysiologische werkingen is de Epifyse (pijnappelklier) ook het orgaan van intuïtie, inspiratie, geestelijk inzicht en kosmisch denken; kortom een sleutel tot hoger bewustzijn van de mens. De hypofyse heeft een centrale regulerende rol in de hormonale huishouding en vertegenwoordigt het orgaan van de wil. In ritmische harmonie  met de pijnappelklier ontstaat een geestelijk wezen met vrijwel onbeperkte visie.

Het Vissen tijdperk is een tijdperk van karma, oorzaak en gevolg.  Het is leren door lijden, het gevoel van tekort en het proces van individualisering. Het Vissen tijdperk heeft gezorgd voor veel ontwikkelingen op het gebied van materie, economie en welvaart, met onder andere als gevolg (misbruik van) macht, geld, hebzucht, jaloezie en onderdrukking. Je kunt dit tijdperk een kosmische winter noemen. Ontwikkelingen vanuit dit tijdperk kunnen ons in het huidige tijdperk verzwakken, zoals omgevingsstraling en bewerkt voedsel.Het Waterman tijdperk, de kosmische zomer,  is een tijdperk van universeel licht en  liefde, bezieling, het hart, overvloed, ontwikkelen van bewustzijn, energie, eenheid, ontwikkeling van de geest en de kosmische mens. In dit tijdperk hebben we de beschikking over een 13-voudig bewustzijn, verbonden aan 13 chakra’s. (voorheen 7)  Dit is een hele belangrijke stap in de ontwikkeling van de kosmische mens.

Over Anneloes

Sinds 1996 werk ik vanuit mijn eigen praktijk. Ik sta open voor kosmische energie en informatie en breng dit in begrijpelijke vorm naar buiten waardoor er mogelijkheden onstaan om een kwantumsprong in bewustzijn te maken. Ik werk enkel en alleen met de energie en lichtkracht van ons huidige tijdperk, fungeer als een kanaal en ik geef dit vorm via healing sessies ondersteund door ademwerk. Ik werk met zowel volwassenen als jongeren en kids met hun ouders. Daarnaast heb ik een jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen bij loopbaan verandering, outplacement  en reintegratie, vooral bij (langdurige) ziekte en uitval.