Helen door Bewust Zijn

Lief mens,

Het vormgeven van je eigenheid, je gezondheid en je geluk ligt in jouw handen. Je bent een creator, een schepper. Ik wil je uitnodigen om je vooral te laten leiden door je hart en je eigen unieke ontwikkeling te volgen, het verhaal van jouw (zielen)leven te begrijpen en te helen. Je persoonlijke proces komt dan op gang, je lichaam gaat reageren, je bewustzijn verandert (verruimd) en je leven wordt lichter. Het is het proces van ontwaken van het onderbewustzijn naar een helder bewustzijn.

Tijd voor zelfrealisatie

Ben je moe van al die (spirituele) methoden, cursussen en werkboeken om aan jezelf te sleutelen? Wordt je bewust dat dit sleutelen vaak een steeds ronddraaiende beweging is, meer van hetzelfde, in hetzelfde (oude) systeem. Stap als je er klaar voor bent in een ander Bewust Zijn waardoor er ruimte komt voor zelfrealisatie. Dé sleutel naar meer welzijn, gezondheid en geluk. Er over lezen is één, maar het ervaren is vele malen krachtiger. Ik neem je mee in een taal die je ziel verstaat. Je hoeft je alleen maar open te stellen en het gebeurt…. wat je klacht, vraag of probleem ook is. Voor jou, je gezin en/of je kind.

Persoonlijke sessie

Sessies (op afstand) zijn diepgaande processen om onverwerkte of onbewuste trauma’s, blokkades of belemmeringen op te lossen en je dicht bij jezelf te brengen. Gezondheid is gebaseerd op balans en bewustzijn tot in iedere cel van je lichaam.  Ziektes en klachten geven inzicht in je blokkades en andere belemmeringen op je ontwikkelingsweg. Ik fungeer als verbinding waardoor hogere energie in en om jou het werk kan doen, energie frequenties kunnen verhogen, chakra’s open en schoon worden en andere bewustzijnslagen geactiveerd kunnen worden.  Bewust wording is een proces van voelen, weten en ervaren tegelijk. Dat houdt in dat alles wat zich aandient in je leven er helemaal mag zijn.  Leven in overgave, vanuit je hart. Zijn wie je werkelijk bent en je plek op aarde volledig innemen.

Lichtkracht van nu

De lichtkracht van ons huidige tijdperk zorgt voor versnelling in verandering van ons lichaam, ons besef (van tijd en ruimte) en in ons bewust zijn. Ons bewust zijn verschuift naar een andere, hogere trilling waardoor er naast de gebruikelijke chakra’s ook nieuwe chakra’s geactiveerd (kunnen) worden. De milt en de thymus zijn belangrijke chakra’s voor het verhoogde immuunsysteem en het zenuwstelsel bij de ontwikkeling naar een kosmisch mens. Een kosmisch mens leeft vanuit zijn hogere wil via de hypofyse, is zich bewust dat alles één is en wil ook bijdragen aan dat grotere plan. Ook wel Eenheidsbewustzijn of Christusbewustzijn genoemd. Een kosmisch mens is zich bewust van de goddelijke vonk in zichzelf en zjin innerlijk weten, dat alle kennis in ons huist. Een kosmisch mens leeft zijn eigen-wijsheid. Hierdoor groeit de creatiekracht en nemen de geestelijke vermogens toe.

Synchronisatie van de hersenen

De hersenen zijn een fysieke uitdrukking van de geest en hoe hoger het bewustzijn zich ontwikkeld heeft, hoe hoger de trilling van de hersenen. We hebben allerlei stappen meegemaakt in de evolutie. Bij iedere stap in de evolutie wordt er weer een stukje toegevoegd, dat geldt ook voor onze hersenen. Onze hersenen passen zich voortdurend aan en zijn te programmeren om gewoontes te veranderen. Al vanaf jongs af aan zijn wij geconditioneerd en deze conditioneringen zijn gecodeerd d.m.v. synapsen oftewel zenuwverbindingen. Het is mogelijk om de oude codes (gewoontes) te vervangen door nieuwe codes en je kunt dit op allerlei levensgebieden toepassen. 

Angst

De Amygdala zijn organen in de vorm van een amandel achter de ogen in het midden van het hoofd. De basisemotie angst en de reacties die daarmee gepaard gaan lijken vooral met deze organen te maken te hebben. De Amygdala hebben grote invloed op het functioneren van de rest van de hersenen, maar kunnen maar moeilijk beïnvloed worden met reguliere middelen en methoden, reacties blijven door weinig verbinding met de hersenschors meestal onbewust.

Het Bewustzijnsveld

Ik ben - het boek​

Ik Ben is een avontuur, jouw avontuur, dat je meer zal brengen dan je ooit hebt durven dromen! Je komt dankzij de lichtcodes, frequenties van licht, in een andere staat van ‘zijn’ waardoor je een sprong in bewustzijn kunt maken.

Bewust Zijn

Bewust zijn is aanwezig in alles wat schepping is. Het omvat de zichtbare en de niet zichtbare wereld. Bewust zijn is het vermogen van een systeem om op prikkels te kunnen reageren. De mate waarin de hersenen geactiveerd zijn, bepaalt de kwaliteit en de kwantiteit van het bewust zijn van de mens. Het verruimen van je bewust zijn activeert het zelfgenezend vermogen. Het zelf genezend vermogen wordt alleen gehinderd door onverwerkte emoties en verdriet op allerlei niveaus. 

Bewustzijns- ontwikkeling

Bewustzijnsontwikkeling vindt plaats van binnen uit en is van invloed op je energieveld. Licht is bewustzijn en verlicht onbewuste delen die corresponderen met oude (ziels)pijn en traumatisch gebeurtenissen waar je liever niet meer aan herinnerd wil worden of ontwikkelingen die je niet bent aangegaan. Vanuit het huidige bewustzijn beschikt iedereen over de mogelijkheid deze onbewuste trauma’s en blokkades op te lossen, ontwikkelingen alsnog aan te gaan en zichzelf te helen. 

Het ontwikkelen van deze vorm van intelligentie is van levensbelang. Waarom? We kennen allemaal de uitdrukking: wat je geeft is wat je krijgt of wat je zaait is wat je oogst. Als we iets goeds doen voor een ander, wanneer we ons écht verbinden met een ander dan treed er een verbazingwekkend, wonderlijk mooi systeem in werking. Niet alleen voor die ander, maar juist ook voor jezelf! Alles is namelijk reflectie.

Lees meer  

Het ontwikkelen van soft skills, zoals je verbinden met de ander en samen (waarde) creëren,  zijn dé skills die nodig zijn voor verandering en ontwikkeling. De aandacht in de opvoeding, ontwikkeling en het onderwijs van onze kinderen  zou daar vooral op gericht moeten zijn en veel minder op het behalen van resultaten. Verbindende intelligentie; VQ, is naast IQ en EQ  simpelweg een noodzakelijke vorm van intelligentie om succesvol te kunnen zijn in de 21e eeuw. Zelf liefde en respect ligt ten grondslag aan alles. Het vormen van een community vanuit ziels verbinding waarbij het kind helemaal gehoord en gezien wordt. Kunnen lezen, schrijven en rekenen is niet genoeg. Een massa kennis is niet genoeg. Zodra een jong mens zich in de wereld begeeft, moet hij kunnen ‘doen’ en dingen ‘gedaan’ kunnen krijgen, dat noem je operationaliteit.
Onze natuur is zo dat we (intieme) verbindingen met elkaar kunnen maken en die ook simpelweg nodig hebben om gezond te blijven en ons te kunnen ontwikkelen. De spirituele mythe dat alles wat je nodig hebt zich in jezelf bevindt zorgt bij velen juist voor afscheiding. Een ontkenning van onze natuur. Wat we momenteel binnen het spirituele veld maar ook binnen onze samenleving hebben is dat er veel mensen zijn die uit beschadigde relaties komen en daardoor niet hun behoeftes hebben kunnen vervullen op het gebied van aangaan van intieme relaties. Intieme relaties zijn relaties waarin je echt gezien en gehoord wordt. Dat alles van jou er mag zijn, onvoorwaardelijk en dat je op harts niveau verbonden voelt met de ander. Als kind en later als volwassene.

Lees meer  
Er zijn drie modellen die in volgorde leiden tot die andere, nieuwe wereld!
  1. het reality model – eerst je huiswerk doen en je afvragen wat je gelooft, wat je dagelijkse doen en laten stuurt (who runs your show?) > het creëren van een bewuste geest!
  2. het awarenes model – van bewustzijn ontwikkelen na het doen van je huiswerk naar DOEN, eerst bij jezelf, persoonlijke daden, dan kleine groep, dan maak je een grote sprong in bewustzijn.

Lees meer  

Wat werkelijkheid is en wie we werkelijk zijn, moet slechts door je eigen wezen worden vastgesteld. En om de werkelijkheid te begrijpen is het nodig om na te denken, te bespiegelen. En voor bespiegeling biedt de heersende levensstijl geen tijd; dus gebruiken we de aan ons opgedrongen definitie van de werkelijkheid van iemand anders.

Epifyse, hypofyse & thymus

Samen regelen deze belangrijke klieren het ritme van stofwisseling, groei en afweer. Naast deze belangrijke fysiologische werkingen is de Epifyse (pijnappelklier) ook het orgaan van intuïtie, inspiratie, geestelijk inzicht en kosmisch denken; kortom een sleutel tot hoger bewustzijn van de mens. De hypofyse heeft een centrale regulerende rol in de hormonale huishouding en vertegenwoordigt het orgaan van de wil. In ritmische harmonie  met de pijnappelklier ontstaat een geestelijk wezen met vrijwel onbeperkte visie.

Het Vissen tijdperk is een tijdperk van karma, oorzaak en gevolg.  Het is leren door lijden, het gevoel van tekort en het proces van individualisering. Het Vissen tijdperk heeft gezorgd voor veel ontwikkelingen op het gebied van materie, economie en welvaart, met onder andere als gevolg (misbruik van) macht, geld, hebzucht, jaloezie en onderdrukking. Je kunt dit tijdperk een kosmische winter noemen. Ontwikkelingen vanuit dit tijdperk kunnen ons in het huidige tijdperk verzwakken, zoals omgevingsstraling en bewerkt voedsel.Het Waterman tijdperk, de kosmische zomer,  is een tijdperk van universeel licht en  liefde, bezieling, het hart, overvloed, ontwikkelen van bewustzijn, energie, eenheid, ontwikkeling van de geest en de kosmische mens. In dit tijdperk hebben we de beschikking over een 13-voudig bewustzijn, verbonden aan 13 chakra’s. (voorheen 7)  Dit is een hele belangrijke stap in de ontwikkeling van de kosmische mens.

Over Anneloes

Sinds 1996 werk ik vanuit mijn eigen praktijk. Mijn persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van mijn werk gaan hand in hand, het is een samenspel. Het draagt de energie van betovering en multi dimensionaliteit waarbij mijn hart mijn kompas is. Ik ontvang kosmische energie en informatie en breng dit in begrijpelijke vorm naar buiten. Ik schep onbegrensde helende mogelijkheden en bied de mogelijkheid om een kwantumsprong in bewustzijn te maken. Ik werk enkel en alleen met de energie en lichtkracht van ons huidige tijdperk, fungeer als een kanaal en ik geef dit vorm via sessies en nieuwe energie codes.