Anneloes

van Hamburg

Hoe vergroot je je eigen scheppingskracht?

Dat we onze eigen werkelijkheid creëren wordt steeds vaker als waar aangenomen. Alles is reflectie, zo binnen zo buiten en zo boven zo beneden. Maar hoe verhoudt zich dat eigenlijk tot de collectieve realiteit waarin we leven? Creëren we die met onze eigen percepties en is er sprake van sturing? Hoeveel invloed hebben wij daar nu echt op en hoe speelt de huidige macht daar op in?

In dit blog neem ik je mee langs deze vragen en de mogelijke antwoorden over scheppingskracht. Als je alle systemen aan de kant schuift, deze overstijgt wat blijft er dan nog (tastbaar) over? In welke mate kun je echt iets opbouwen (samen) als je nauwelijks écht met jezelf verbonden bent? Je je niet her-innert waar je vandaan komt of wie je werkelijk bent voor scheppingskracht?

Junk DNA of kostbare informatie?

Er zijn momenteel vele krachten actief in de kosmos, het universum op allerlei niveaus en in allerlei gedaantes. Mooie, lichte krachten, intelligente krachten, maar ook donkere en gevallen krachten.
Wat zich allemaal precies in dit enorme krachtenveld afspeelt of heeft afgespeeld zullen we waarschijnlijk nooit met zekerheid kunnen zeggen, maar één ding is wel duidelijk dat onze realiteit gehackt is. We zijn onze oorsprong namelijk vergeten, daar waar onze oorspronkelijkheid en hogere creatiekracht in ligt verborgen en wacht op activatie; het proces van spiritueel ontwaken.

Het grootste deel van ons DNA wordt gezien als junk DNA, afval dus, terwijl daar een schat aan informatie ligt. Informatie dat simpelweg wacht tot het ingeschakeld wordt en beschouwd kan worden als goddelijke informatie in onze evolutie als mensheid. Dat is allemaal leuk en aardig maar hoe kun je dat dan activeren? Of liever gezegd, kun je dat als individu eigenlijk wel activeren?

We delen allemaal hetzelfde originele drama van verwoeste liefde als gevolg van een tijdperk van geweld, vernietigde gemeenschap en van manipulatie. We zijn vergeten dat we onderdeel zijn van een community, dat we samen één zijn op dieper niveau. We zijn onze oorsprong kwijtgeraakt of op zijn minst vergeten, net als onze oorpronkelijke taal, wat dat leidt tot een gevoel van verlies en eenzaamheid. Wij dragen echter een godsvonk in ons hart die ons vrij kan maken van alle programmering en manipulatie zodra we dit ons weer herinneren.

De evolutie van de mens gaat namelijk collectief, je kunt als individu zeker werken aan je eigen bevrijding door je je oorspronkelijkheid te her-inneren maar je blijft deels gevangen in de huidige realiteit die we collectief creeren. Pas als er voldoende mensen zijn die samen een nieuwe werkelijkheid creeren zal er een laag in de realiteit geopend worden en komen we ook als mensheid een stap dichter bij onze oorsprong, bij onze authenticiteit.

Wil je je oorsprong weer her-inneren dan ligt de sleutel in onszelf.

Er zijn vele krachten actief in andere (lagen van) realiteit die wij met onze aardse zintuigen nauwelijks kunnen waarnemen. Deze krachten zorgen er echter wel voor dat wij onze oorsprong niet meer herinneren en dat we vergeten zijn hoe we deze oorsprong weer terugvinden. Dat speelt zich allemaal af in de energie en je kunt het herkennen aan vage fysieke klachten, het gevoel tegengewerkt te worden of een zwaarte die je uit balans haalt. In gedrag kan zich dat dan plotseling uiten in chaos of vervreemding van elkaar. Wil je je oorsprong weer her-inneren, weer in verbinding met elkaar komen, dan ligt de sleutel in onszelf. Oorsprong terugvinden komt van binnenuit, de dieper lagen van bewust zijn. Dit schrijf ik los van elkaar omdat het hier gaat om een staat van zijn en niet een ontwikkeling in bewustwording.

Wat is er werkelijk van jou aan gedachten en emoties en wat is gestuurd of wordt ingebracht zonder dat je het je bewust bent? Ik heb al eerder geschreven over de spirituele afleiding waarin wij gevangen zitten, het harde werken aan jezelf en het eindeloos herhalen van methoden of technieken. Je kunt daar veel aan hebben in de fysieke wereld, maar zwart wit gezien neemt dat uiteindelijk alleen maar ruimte in. Ruimte tussen jou en je ware zelf, de bronenergie. Het contact met je ware, goddelijke zelf kan alleen op gang komen als je in de stilte of leegte bent, jezelf als de bron kunt ervaren.

We geven onze scheppingskracht weg!

Doordat we allerlei lagen van realiteit hebben die nog niet vrij zijn, verzanden we vaak in aanhangen van een bepaalde stroming of beweging binnen in die lagen. We geven daarbij vaak (onbewust) onze autoriteit en scheppingskracht weg. Het allerhoogste goddelijk licht, de hoogste intelligentie gaat voorbij de lagen van realiteit waarin wij gevangen gehouden worden en verbindt ons met ons ware vrije mens zijn.

Voor veel mensen is dat geen enkel probleem en ervaren een prima leven ondanks de mindcontrol, maar in de huidige tijd gaan steeds meer mensen op zoek naar waarheid en dus naar de bron in zichzelf. Dat is een proces dat vele uitdagingen kent omdat het niet de bedoeling is dat je de realiteit van eigen scheppingskracht overstijgt. Het is simpelweg niet de bedoeling dat je je her-innert dat jij de creator bent, maar dat je op een bepaalde manier die kracht buiten je zelf blijft leggen. Je eigen werkelijkheid downloaden en in de flow vanuit de bron leven vraagt aanwezigheid in het moment en komt van binnenuit. We zijn namelijk onze oorsprong en je hoeft dus niet jaren aan jezelf te werken om dat te kunnen bewerkstelligen.

In de audio neem ik je mee in de bekrachtiging van deze realisatie.

Dit bericht delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Leven in de nieuwe wereld

Anneloes van Hamburg

“Je zou me een moderne monnik kunnen noemen”

Ik werk alleen met de energie en lichtkracht van ons huidige tijdperk, het hogere licht en ik fungeer als een kanaal, als space-holder. Ik heb als multidimensionaal wezen behoefte aan plaatsen waar het het wereldse is weggevloeid en plaats maakt voor stilte, rust en geestelijk leven. Want zonder aardse ruis kom ik tot kosmische afstemming en verbinding, tot diep in het fysieke lichaam.

In deze stilte kan ik me verbinden met een universele woordeloosheid, die eigenlijk mijn taal is. Ik communiceer met de spaties tussen de woorden. Die adembenemende stilte heeft het grote mysterie in zich. Dat is mijn ware thuis.

Lees meer over mij >>