Anneloes

van Hamburg

De waarheid over Waarheid.

Ik spreek vaak mensen die blijven steken in ‘het proces’, waarvoor het werken aan zichzelf nooit ‘af’ is. Mensen die een methodiek nodig hebben om stappen te maken of hulp van buitenaf. Natuurlijk kun je veel baat hebben bij bepaalde ontwikkeling op fysiek, mentaal of emotioneel gebied, maar als het gaat over het ware vrije mens-zijn in Waarheid en onze oorspronkelijkheid dan is het niets anders dan bezigheidstherapie of afleiding.

In dit blog heb ik het over Waarheid. Ik schrijf het met een hoofdletter omdat het niet gaat om feiten of meningen, maar over de Bron. Door in ‘het proces’ te blijven steken voedt je (onbewust) het collectieve trauma wat ons in de greep houdt. We delen nu eenmaal hetzelfde verwoestende verleden. We delen ook allemaal dezelfde verlangens, vreugden en moeilijkheden. Dit zijn niet alleen persoonlijke maar ook wereldse problemen. Waarheid zorgt voor manifestatie in dit leven en ontwikkeling in verbindende intelligentie.

Nieuwe realiteit

Het is een mythe dat spiritualiteit gelijk staat aan jezelf ontwikkelen, of het proces van zelfontwikkeling. Dit creëert een afstand en ongelijkheid tussen mensen en het houdt je af van waar het werkelijk om gaat; Waarheid. We zijn echter allemaal geprogrammeerd vanuit waardesystemen om Waarheid nauwelijks te herkennen, laat staan ons er mee te verbinden.

Onze evolutie beweegt zich collectief en Waarheid verdwijnt uit het collectieve bewustzijn bij ruzie en oorlog. Daar waar strijd is kan geen Waarheid én geen Wijsheid meer bestaan. Het kan simpelweg niet samengaan. Er is een nieuwe werkelijkheid nodig waarbij waarheid het kompas is en er nieuwe collectieve lagen van realiteit geopend kunnen worden.

Als je dat doorziet kun je voor kiezen om de programma’s te laten voor wat het is, er niet op te reageren, maar er juiste door-heen te ademen. Je leert dan dieper waarnemen, vanuit oorspronkelijkheid en zo ontstaat een Waarheidsveld. Dit gaat voorbij de bestaande realiteit, dat wat wij om aards niveau waarnemen. Het creëert een nieuwe, lees oorspronkelijke realiteit waarbij Waarheid de Bron is.

Angst verdwijnt als je de kern van Waarheid bereikt.

We zijn in essentie multidimensionale vrije wezens in uitwisseling met vrije velden, planeten en andere vrije mensen. We creëren vanuit scheppingskracht samen een magnetisch vrij veld wat je voedt met vrije informatie in plaats van gestuurde informatie binnen de huidige structuren. Vrije informatie maakt je geest vrij van programmeringen en conditionering zodat je je ware essentie kunt leven, in Waarheid!

Maar, wat is Waarheid nu precies?

Waarheid heeft niets met feiten of kennis te maken, dat is een heel ander niveau van ‘waarheid’. Deze vorm van ‘waarheid’ kan gemakkelijk gemanipuleerd of gewijzigd worden, zeker in de tijd waarin wij leven. Vaak wordt gezegd ‘dat is jouw waarheid’ maar er bestaat niet zoiets als ‘jouw waarheid’ en er namelijk maar één Waarheid. Waarheid is één, waarheid is de bron. Waarheid is niet te veranderen en waarheid is universeel.

De kracht van Waarheid is enorm en het maakt mensen vaak ongemakkelijk die de huidige situatie in stand willen houden. Op het moment dat je daar bij kunt blijven, niet wegloopt voor het ongemak dan opent zich een nieuwe weg; de weg van ware Vrijheid, Licht en Liefde.

Waarheid is.

Waarheid is reflectie van het goddelijke in onszelf, de universele liefde. Waarheid raakt je op dieper niveau, op een manier die je niet kunt uitleggen of goed kunt verwoorden. Het stroomt via je hart en brengt je in Flow. Je weet het gewoon. Waarheid is en Waarheid maakt vrij.

En als het eenmaal weet en dus ziet dan zie je Waarheid overal, je herkent het met je ogen dicht. Woorden doen er dan meer toe, je doorziet alles helder en zuiver en kunt je niet meer verbinden met dingen die niet-waar zijn.

Waarheid is compleet dus zolang je zoekt naar Waarheid zoek je naar je eigen compleetheid. We zijn echter al compleet en je kunt dus stoppen met zoeken. Het is aan ons om de rijkdom van het mens zijn weer te herinneren, te voelen. Om de vrij informatie uitwisseling weer op gang te brengen, te vormen. Wij bezitten deze vormkracht en het innerlijke weten tot creatie. Het voelen dat aangesproken wordt in de vrije mens is pure kracht. Deze kracht is niet te beperken en zal zich in verbinding met anderen alleen maar verder verdiepen. Dat is hoe de nieuwe wereld functioneert.

Waarheidsvinding

We mogen weer aanspraak maken op de vrije velden, en de daarbij horende vrije informatie. Het is hartsgedragen informatie die ons ware Vrijheid biedt wat ons leidt naar Waarheid.
Het laat ons voelen op dieper niveau, echt aanwezig zijn in contact met de Bron. Het maakt je los van oude beperkende structuren en verbindt je met wat werkelijk van belang is; dat we hier zijn. We zijn hier thuis.

We worden uitgenodigd om te voelen en het denken z’n juiste plek te geven. Het oorspronkelijk voelen is zonder emotie, het is diepere waarneming. Het oorspronkelijke denken is vormgevend, wat heb je precies waargenomen? Om tot nieuwe creaties te komen, werken deze twee energieën samen zodat Waarheid je richting geeft.

Waar Waarheid is, is wijsheid en een zuivere staat van zijn. Het is de weg van het loslaten en reinigen op diepere lagen. Het is het verbinden met het Goddelijke in jezelf; de schepper én de schepping. Dat is onlosmakelijk één in Waarheid. Je herkent waarheid altijd onmiddelijk, het heeft geen woorden nodig, de taal is niet toereikend, maar ook geen bewijs.

Waarheid is een bevrijdende stroom van energie, een energetische imprint waar je mee mag verbinden. Ontmoet Waarheid in de stilte. Het enige wat het ‘van je vraagt’ is toewijding en commitment op jouw eigen unieke manier. Het zuivert alle ‘onwaarheid’ in onze mind en opent je voor de aanmaak van de Gouden Goddelijke energiestroom. Dit kun je het beste onvangen in een schoon lichaam en een schone geest.

In Waarheid zijn met anderen? Doe mee met het jaartraject ‘ik ben een ander jij’. Laten we elkaar ont-moeten in het Waarheidsveld.

Dit bericht delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Leven in de nieuwe wereld

Anneloes van Hamburg

“Je zou me een moderne monnik kunnen noemen”

Ik werk alleen met de energie en lichtkracht van ons huidige tijdperk, het hogere licht en ik fungeer als een kanaal, als space-holder. Ik heb als multidimensionaal wezen behoefte aan plaatsen waar het het wereldse is weggevloeid en plaats maakt voor stilte, rust en geestelijk leven. Want zonder aardse ruis kom ik tot kosmische afstemming en verbinding, tot diep in het fysieke lichaam.

In deze stilte kan ik me verbinden met een universele woordeloosheid, die eigenlijk mijn taal is. Ik communiceer met de spaties tussen de woorden. Die adembenemende stilte heeft het grote mysterie in zich. Dat is mijn ware thuis.

Lees meer over mij >>