Algemene Voorwaarden

Praktijk Anneloes van Hamburg – Anneloes & zo
KvK Utrecht nr 53138163
BTW NL181229985

Artikel 1 Definities

Op alle overeenkomsten betekenen de onderstaande definities:

Aanbieder: Anneloes & zo, Anneloes van Hamburg te Zaltbommel; deelnemer: de natuurlijke op rechtspersoon die een bepaalde dienst afneemt, zoals persoonlijk traject, groepstraject, online training etc.

 

 Artikel 2 Prijzen en betaling niet-online trajecten

1. Alle actuele prijzen staan op de website en zijn exclusief BTW.

2. Deelnemer dient het verschuldigde (deel)bedrag voor aanvang van de eerste dienst te hebben voldaan.  Deze gegevens staan op de factuur. 

3. Deelnemer ontvangt van aanbieder een factuur voor nog te leveren dienst per email. Facturen dienen binnen 10 dagen na factuur datum te worden voldaan of in binnen de afgesproken termijnen zoals vermeld op de factuur. 

 

Artikel 3 Annulering niet-online traject door deelnemer

1. annulering of opzegging van het traject wegens verhindering van deelnemer wordt schriftelijk gedaan, via brief of email aan het adres van de aanbieder.

2. Bij annulering door deelnemer is aanbieder niet gehouden aan restitutie van het betaalde bedrag en is deelnemer gehouden aan het het voldoen van het nog openstaande bedrag mits anders schriftelijk overeengekomen. 

3. Afspraken kunnen verzet worden in overleg tussen aanbieder en deelnemer, bij afmelding van een afspraak in minder dan 24 uur is aanbieder gerechtigd om de volledige kosten in rekening te brengen.

4. Aanbieder komt een inspanningsverplichting toe. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door deelnemer gewenste resultaat. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens het traject. 

  

Artikel 4 Online cursus of training

1. Wanneer het aanbod is aanvaard, bestaat er direct een betalingsverplichting voor deelnemer.

2. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag.

3. Aanbieder heeft het recht om de tarieven van een cursus zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.

4. Aanbieder komt een inspanningsverplichting toe. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door deelnemer gewenste resultaat. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens de cursus.

5. Voor het geven van een cursus maakt aanbieder gebruik van een platform van een derde. Aanbieder kan hierdoor niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

6. Aanbieder heeft het recht om de deelname aan een cursus te weigeren.

7. Aanbieder heeft het recht om de inhoud van de cursus aan te passen. Dit geeft deelnemer nadrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

8. Deelnemer krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, nadrukkelijk niet om te kopiëren. Het is deelnemer niet toegestaan om binnen 12 kalendermaanden na het afronden van de cursus een soortgelijk aanbod te creëren.

9. Deelnemer mag tijdens de cursus screenshots maken, wanneer deze enkel voor social media worden gebruikt, aanbieder hier vooraf toestemming voor heeft gegeven en zij hierin wordt vermeld.  

10. De geleverde informatie blijft eigendom van aanbieder. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.

11. Deelnemer mag geen spam of andere ongewenste meldingen versturen. Aanbieder is gerechtigd om communicatie te verwijderen wanneer zij dit nodig vindt.

12. Aanbieder kan deelnemers die door hun gedrag het verloop van de cursus belemmeren of bemoeilijken uitsluiten van de overeenkomst. Dit geeft deelnemer geen recht op restitutie.

Artikel 5 Rechten aanbieder betreffende uitvoering diensten en programma.

Aanbieder heeft het recht tot het wijzigen van de inhoud van een traject, dienst of programma om de kwaliteit te verbeteren, om de groepsgrootte te bepalen of te wijzigen, tijden en data tussentijds te wijzigen als dat noodzakelijk is, of om bij onvoldoende deelnemers de cursus, dienst of programma te annuleren met restitutie aan deelnemer van de niet gevolgde onderdelen.

 

 Disclaimer

In de praktijk geef ik bewustzijnssessies aan volwassenen, jongeren en ouder & kind op energetische wijzen om blokkades in lichaam en geest op te lossen. Klachten kunnen van allerlei aard zijn.  Een sessie is geen vervanging van reguliere gezondheidszorg. Een energetische sessie of code is nooit een vervanging van behandeling van arts en/of medicatie. Raadpleeg bij acute of zorgwekkende klachten altijd eerst een arts. Voor het afbouwen van of stoppen met medicatie is overleg met een arts noodzakelijk.  Ik onthoud me van diagnoses, medische uitspraken en interventies.

Met het aangaan van een behandeling bent u er van bewust dat het resultaat van de behandeling onder meer afhankelijk is van uw eigen inspanning.  U blijft te allen tijden verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en welzijn. U realiseert zich dat er geen sprake is van resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting aan mijn zijde.

Alle informatie die  ik voor, tijdens en na een sessie of workshop ontvang is strikt vertrouwelijk en wordt ook als zodanig behandeld. Ik geef  zonder je toestemming nooit informatie aan derde

Contact