Anneloes

van Hamburg

Nieuw bewustzijn vraagt om nieuwe taal

We zitten momenteel nog steeds (deels) in de oude wereld die we in meer of minder mate allemaal ons dragen. We zijn dus ook allemaal nog verbonden met het veld van actie & reactie, het veld van macht van buitenaf en de oude, bepekte toegang tot taal die daar onlosmakelijk mee verbonden is. Om dit te veranderen, weer authentiek te zijn en nieuwe bewustzijn te creëren zullen we onze taal moeten herzien. We zullen de nieuwe levende taal weer moeten activeren, de beweging maken van macht naar kracht. In het proces van nieuw bewustzijn van de nieuwe mens worden we uitgenodigd om de taal zo over te brengen zoals het bedoeld is, alles aspecten van de oorspronkelijke taal te herstellen.

Dit blog en deze bijbehorende audio gaan over taal wat past bij de nieuwe mens met nieuw bewustzijn in een nieuwe wereld; belangrijk in het proces van spiritueel ontwaken. Het geeft je richting over hoe je daar zelf in kunt verdiepen en hoe je je aandacht verplaatst. Het laat je zien hoe jij meer, of liever gezegd weer, meester wordt over jouw gevoelens op een dieper niveau vanuit jouw kosmisch vrij mens zijn vanuit de nieuwe taal . Ontdek de aspecten van onze oorspronkelijke taal en hoe je bijdraagt aan een mooiere nieuwe wereld door je bewust te worden van de nieuwe taal.

Taal kun je zien als een richtingaanwijzer

Onze taal is niet toereikend om te verwoorden wat er in andere dimensies afspeelt, gevoeld of ervaren wordt. Je wilt iets nieuws uitdrukken met het oude wat laat zien dat taal aan herziening toe is. Woorden mogen meer een suggestie worden, een richtingaanwijzer in plaats dat ze uitdrukken ‘ hoe iets is’, dat is ongrijpbaar. Je moet als het ware voorbij de woorden leren kijken, vanuit je waarden. Taal heeft vele, nu nog vaak onbekende, aspecten die in de nieuwe wereld veel meer betekenis zullen krijgen.

Aspecten van taal die je denk ik wel (her)kent

Dat taal een bepaalde toon heeft is voor algemeen bekend, net zoals het ritme van taal. Taal heeft ook een bepaalde kleur en een bepaalde geometrie. Deze aspecten van taal hebben we bewust en onbewust nu tot onze beschikking. Nieuw bewustzijn vraagt om meer aspecten van taal te verenigen, om de oorsprong van taal weer (in ons) te activeren om zo vanuit meer Flow te kunnen leven!

Maar wat zijn dan die onbekende aspecten van onze oorspronkelijke taal?

De (nu nog veelal) onbekende aspecten van taal die nodig zijn voor nieuw bewustzijn geven vorm aan de nieuwe wereld en verbinden ons met het hoger hart.

Een eerste aspect hierbij is spiritueel taalgebruik, wat een beweging tot stand brengt en manifesteren van wensen vergemakkelijkt. Daarnaast heeft iedere tijd ook zijn eigen taal en dit is een overkoepelend verbindend aspect voor alle eerder genoemde aspecten van taal. Taal en creatie gaan hand in hand, bewustzijn op taal zorgt voor tijdloze taal, zoals in vele spirituele boeken het geval is. Wat je nu leest in oude wijze boeken heeft in essentie nog steeds zijn waarde.

Het overstijgen van de tijd, het tijdsdeel, is ook een aspect van de oorspronkelijke taal. Het spreekt over het onzichtbare, wat voor veel mensen nog niet toegankelijk is in onze huidige wereld. Het is de taal van vrije energie, van het licht.

Het diepere weten is ook een aspect van taal

Op een volgende aspect in de ontwikkeling van taal maak je contact met hogere wezens, dat vraag echte aanwezigheid in wie je bent, het ware vrije mens zijn.

Taal bevat ook een bewegend element, stromende energie door het woord wat je kunt zien als levende taal. Je systeem leest het als het ware af, het is het niveau van ervaren. Het zorg ook voor het diepere weten van binnenuit, zonder verklaring. Het is onze eigen wijsheid, een oneindige bron die diep in ons huist. Onze verbindende intelligentie die zo nodig is in de nieuwe wereld.

Zoals gezegd is onze huidige tijd nog sterk verweven met de oude taal, of liever gezegd met een beperkt aantal aspecten van de oorspronkelijke taal. Wat er nu van je gevraagd wordt is om het veld van actie & reactie te doorzien, te kijken naar de actie die op je af komt. en dit te voelen zonder emotie. Om in alle helderheid te blijven staan en door je neutraliteit verandert de frequentie, verder niets. Het is een illusie dat we altijd iets moeten doen, een idee dat gevoed wordt door de structuren van dit veld. In verbinding blijven staan laat je steeds meer in jezelf zakken, naar je kern en dus naar wie je werkelijk bent. Je bent er en je bent er niet, op hetzelfde moment. Je neemt waar, of nog mooier je bent de waarneming zodat je vanuit nieuwe aspecten van taal kunt reageren. Vrij en licht vanuit wie je werkelijk bent.

Thuis komen

Je verbindt je op die manier met het vrije veld om zo informatie uit dit veld te delen met andere mensen uit vrije velden. De vrije informatie raakt je hart, je wordt de bron van deze informatie wat je ook weer deelt in de wereld om je heen. Dit is een enorme krachtige beweging, jouw scheppingskracht, die veel vrijheid in zich draagt.

We mogen weer aanspraak maken op de vrije velden, en de daarbij horende vrije informatie; het proces van ontwaken. Het is hartsgedragen informatie die ons ware vrijheid biedt. Het laat ons voelen op dieper niveau, echt aanwezig zijn is een ware sleutel voor nieuw bewustzijn. Het maakt je los van oude beperkende structuren en verbindt je met wat werkelijk van belang is; dat we hier zijn. We zijn hier thuis.

Dit bericht delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Leven in de nieuwe wereld

Anneloes van Hamburg

“Je zou me een moderne monnik kunnen noemen”

Ik werk alleen met de energie en lichtkracht van ons huidige tijdperk, het hogere licht en ik fungeer als een kanaal, als space-holder. Ik heb als multidimensionaal wezen behoefte aan plaatsen waar het het wereldse is weggevloeid en plaats maakt voor stilte, rust en geestelijk leven. Want zonder aardse ruis kom ik tot kosmische afstemming en verbinding, tot diep in het fysieke lichaam.

In deze stilte kan ik me verbinden met een universele woordeloosheid, die eigenlijk mijn taal is. Ik communiceer met de spaties tussen de woorden. Die adembenemende stilte heeft het grote mysterie in zich. Dat is mijn ware thuis.

Lees meer over mij >>