Anneloes

van Hamburg

Uitnodiging om je trillingsfrequentie te verfijnen 

Ik nodig je uit om een begin te maken met het verfijnen van je eigen trillingsgetal, je persoonlijke frequentie. Met het verfijnen van je frequentie groei je in bewustzijn. Je leert in overgave te leven en je ontdekt  nieuwe, onbregrensde mogelijkheden. Je wordt gezonder, staat lichter in het leven en het zorgt voor een diepere verbinding met je ware zelf. Een verfijning van je trilling zorgt voor heelwording.

Activeer, als je wilt, de lichtcode ‘Richting’  hieronder om je ook op onbewust niveau te verbinden en te verfijnen. Haal een keer diep adem en kijk rustig een minuut (of langer) naar de afbeeldinen. De codes resoneren direct met dat deel in jou dat hier verbinding mee maakt. Ze creëeren ontspanning en bewustzijn zodat je zonder veel moeite je eigen ontwikkeling kunt volgen. Ze brengen je in een staat van ‘zijn’, aanwezig in het nu.

Licht 

Alles bestaat uit licht en bewustzijn, golven van energie en zelfs het kleinst mogelijke deeltje is een golf van energie.  Iedere cel in je lichaam vibreert op een bepaalde freqentie en reageert op zijn omgeving.

Er wordt continu een een enorme stroom van energie, frequenties om je heen uitgezonden en uitgewisseld met én door jou. Je bent een wezenlijk onderdeel van dit vrije veld, of je het je nu bewust bent of niet. 

Emotie versus gedachten

Een fijne (vaak hoog genoemd) frequentie voelt prettig en bestaat uit positieve emoties. Positieve of negatieve emoties worden worden bepaald door je gedachten. Alles vibreert op een bepaalde frequentie, zo ook je gedachten. Om je frequentie te verhogen en je hart te openen is het belangrijk dat je gedachten kiest die je een goed gevoel geven. Dat wat je aandacht geeft , dat groeit. Als je je richt op dingen die niet goed voelen is het onmogelijk om een hoge frequentie te houden.

Gedachten komen en gaan en door ze zonder oordeel voorbij te laten komen hou je je frequentie hoog en verfijnd. Het omgaan met mensen met een hoge, fijnere frequentie, dieren, kristallen of de natuur verfijnt je eigen frequentie; het past zich als het ware aan. Om je frequentie te kunnen verfijnen is het van belang om al je beperkende overtuiigenen en gedachten te vervangen door stimulerende, voedende exemplaren. Hou je bezig met dingen die je inspireren, waar je je goed bij voelt.

Hersengolven vertragen

Onze elektriciteit van je hersenen wordt gemeten in golven. De snelste golven, Beta golven corresponderen met de waaktoestand waarbij je heel alert bent. In deze toestand ben je heel actief en wordt je oppervlakkiger in je denken door de drukte van de dag.  Deze snelste golven houden, gek genoeg,  dus verband met een lagere trilling van bewustzijn. Om je trillingsgetal, je frequentie te verfijnen en dus te verhogen, is het het  van belang om je hersengolven te vertragen naar Alfa of Theta golven, waarbij een diepe(re) ontspanning onstaat. Je kunt je dan gemakkelijker open stellen voor dat wat zich aandient en je intuitie verdiept zich. Je kunt nu gemakkelijker informatie uit het veld ontvangen via je chakra’s, je energiecentra.

Van je hoofd naar je hart

Het vertragen van je hersengolven doe je door je aandacht van je hoofd naar je hart te verplaatsen, bijvoorbeeld via de natuur of meditatie. maar ook muziek of knuffelen met dieren. Het gaat om het aanwezig zijn, in het moment, met heel je wezen. Vooral ‘niets doen’, maar overgave; een passieve staat van aanwezig zijn. Een staat van verbinding met dat wat is. Het verfijnen van je trilling gaat dan vanzelf, je opent je voor het vrije veld en een vrije uitwisseling van informatie en trilling.

Dit bericht delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Leven in de nieuwe wereld

Anneloes van Hamburg

“Je zou me een moderne monnik kunnen noemen”

Ik werk alleen met de energie en lichtkracht van ons huidige tijdperk, het hogere licht en ik fungeer als een kanaal, als space-holder. Ik heb als multidimensionaal wezen behoefte aan plaatsen waar het het wereldse is weggevloeid en plaats maakt voor stilte, rust en geestelijk leven. Want zonder aardse ruis kom ik tot kosmische afstemming en verbinding, tot diep in het fysieke lichaam.

In deze stilte kan ik me verbinden met een universele woordeloosheid, die eigenlijk mijn taal is. Ik communiceer met de spaties tussen de woorden. Die adembenemende stilte heeft het grote mysterie in zich. Dat is mijn ware thuis.

Lees meer over mij >>