Synchronisatie van de hersenen

De hersenen zijn een fysieke uitdrukking van de geest en hoe hoger het bewustzijn zich ontwikkeld heeft, hoe hoger de trilling van de hersenen. We hebben allerlei stappen meegemaakt in de evolutie. Bij iedere stap in de evolutie wordt er weer een stukje toegevoegd, dat geldt ook voor onze hersenen. Onze hersenen passen zich voortdurend aan en zijn te programmeren om gewoontes te veranderen.  Al vanaf jongs af aan zijn wij geconditioneerd en deze conditioneringen zijn gecodeerd d.m.v. synapsen oftewel zenuwverbindingen. Het is mogelijk om de oude codes (gewoontes) te vervangen door nieuwe codes en je kunt dit op allerlei levensgebieden toepassen. 

Opbouw van onze hersenen

Onze hersenen bestaan op het moment uit een reptieldeel (instinctmatig gedrag), een limbisch deel (regelt gevoelsuitingen) en de neo-cortex (aanleren nieuw gedrag en beheersing van de omgeving).  Energetisch is het mogelijk de energie van hersenstructuren  te herstellen.

Herinneringen en ervaringen

Al onze herinneringen en ervaringen zijn opgeslagen in onze hersenen. Het gaat hierbij zowel om verbale als non-verbale informatie en om wat je als mens ooit gevoeld, gezien en ervaren hebt. Zenuwbanen stroomlijnen alle informatie die via je zintuigen wordt opgepikt. Om dit proces goed te laten verlopen is het belangrijk dat de zenuwbanen open, schoon en beschikbaar zijn. Het goed laten samenwerken en afstemmen (synchroniseren) van diverse hersendelen is hierbij essentieel.

Linker- en rechterhersenhelft

Sommige hersendelen en verbindingen gebruiken we meer, sommigen minder. De linker- en rechterhersenhelft zijn met elkaar verbonden door een enorme bundel van 300 miljoen neuron-uitlopers. In de linkerhersenhelft worden vooral de analytische denk- en verwerkingsprocessen uitgevoerd, zoals logisch denken planning, naar buiten gericht zijn. In de rechter hersenhelft worden vooral integrerende denk- en verwerkingsprocessen uitgevoerd, zoals creativiteit, associëren, meer dingen tegelijk doen, dromen etc. Bij sommigen zijn de functies net andersom en de functieverdeling is ook niet altijd zo zwart-wit als hier aangegeven. De hersenen zijn ook te verdelen in een voor- en een achter helft. De voor helft dient voor de aansturing van de lichaam motoriek en voor abstracte functies, de achter helft voor het ontvangen en verwerken van zintuiglijke informatie.

Contact