Anneloes

van Hamburg

Audio-serie: Vrij & Licht Leven in de nieuwe wereld

Vrij en licht leven, willen we dat niet allemaal? Ik denk van wel, maar wat we er onder verstaan kan nogal verschillen. Veel mensen voelen zich vrij (genoeg) binnen onze huidige structuren en paradigma’s om een fijn leven te hebben. Ze zijn zich weinig of niet bewust van de sturing, manipulatie en programmering waar we mee te maken hebben. Daarnaast is er een groeiende groep mensen die zich niet meer vrij voelt, de illusie of gekaapte realiteit begint te doorzien en tegen deze structuren en paradigma’s in gaat, of zelfs helemaal niet meer mee doet met het systeem. Een ander deel van de mensen dat zich niet meer vrij voelt vecht tegen de huidige structuren en machthebbers of verliest zich juist in de spirituele (onbewuste) misleiding door nog harder aan zichzelf te werken. Hoe begrijpelijk dat ook allemaal is, het houdt je juist gevangen binnen het huidige systeem, én het stagneert het vinden van ware vrijheid die diep in ons wezen huist. 

We houden door al deze afleiding de oorspronkelijke mens in onszelf gevangen. Het enige wat we hoeven ‘te doen’ is dit ware mens-zijn weer tot leven laten komen in deze nieuwe tijd.

In mijn sessies, blogs en audio’s neem ik mee in het proces van deze bevrijding en laat ik je weer herinneren dat je een vrij mens bent. Je gaat ontdekken wat het leven werkelijk van je wil, in plaats van wat jij van het leven wilt. Het zet je aan tot het maken van keuzes die je wellicht eng vindt, maar waarvan je voelt dat je ze moet maken om in vrijheid te leven. Het brengt je meer licht door simpelweg écht aanwezig te zijn zodat je steeds meer transmissie tot op celniveau kunt gaan ervaren, want de huidige tijd vraagt juist om meer opening in stoffelijke lagen.

Mijn focus ligt op het overstijgen van deze vaak onbewuste gevangenschap; op ware vrijheid die van binnenuit komt.

We zijn in essentie multidimensionale vrije wezens in uitwisseling met vrije velden, planeten en andere vrije mensen. We creëren samen een magnetisch vrij veld wat je voedt met vrije informatie in plaats van gestuurde informatie binnen de huidige structuren. Vrije informatie maakt je geest vrij van programmeringen en conditionering zodat je je ware essentie kunt leven, in waarheid!