Persoonlijke healing sessie

Sessies (op afstand) zijn diepgaande processen om onverwerkte of onbewuste trauma’s, blokkades of belemmeringen op te lossen en je dicht bij jezelf te brengen. Gezondheid is gebaseerd op balans en bewustzijn tot in iedere cel van je lichaam.  Ziektes en klachten geven inzicht in je blokkades en andere belemmeringen op je ontwikkelingsweg. Ik fungeer als verbiniding waardoor hogere energie het werk kan doen, energie frequenties kunnen verhogen en hogere bewustzijnslagen geactiveerd kunnen worden.  Bewust wording is een proces van voelen, weten en ervaren tegelijk. Dat houdt in dat alles wat zich aandient in je leven er helemaal mag zijn.  Leven in overgave, vanuit je hart. Zijn wie je werkelijk bent en je plek op aarde volledig innemen.

De persoonlijkheid

De overgang van het ene bewustzijns niveau naar het andere kan geblokkeerd worden door slechte ervaringen of niet goed doorlopen ontwikkelstadia. Ieder stadium van bewustzijnsgroei biedt een eigen visie op de wereld. De huidige mens bestaat uit een fysiek lichaam, een emotionele en mentale laag, met daarin centraal gelegen de persoonlijkheid. De 7 lotus chakra’s horen bij de persoonlijkheid. De energie frequentie van de persoonlijkheid kun je verhogen door bewustzijnsontwikkeling, afstemming op de ziel, zodat de poorten naar andere bewustzijnslagen geopend worden.

Activeren hoger bewuszijnslagen

De ziel (omvat het gehele wezen) en wordt gesymboliseerd als een zon boven het hoofd, het 8e chakra, of wel bewustzijnslaag. In de aarde bevindt ook een 8e chakra, het christusbewustzijn, ook wel ‘ik ben’ bewustzijn genoemd. Dit staat voor onvoorwaardelijke liefde.

Pas als de ziel meer de leiding over de persoonlijkheid gaat nemen is er ruimte voor activering van andere lagen van bewust zijn, een 4e en daarna een 5e dimensie, verankerd in de thymus chakra, tussen hart en keel. De energetische ontwikkeling van deze bewustzijnslagen ontstaat vanuit het sterrenbewustzijn, het 9e chakra; een energie matrix boven de zielsmatrix. 

De eigenschappen van deze bewustzijnslagen hebben een andere betekenis dan de lotus chakra’s, ze zijn gebaseerd op onze sterrenafkomst. Het 9e chakra in de aarde is ook het sterrenbewustzijn maar dan de aardse equivalent, de dolfijnenmatrix.

Daarboven staat het Hoger Wezen, of wel het galactisch bewustzijn. De tegenhanger in de aarde is de Holle Aarde matrix, 10e chakra, vooral bij de vorming van de hersenen van de mens van belang.

Boven het hoger wezen zit nog een matrix, die van de Elohim. De tegenpool is de Walvissenmatrix in de aarde, het 11e chakra, het bewaakt de essentie van de mens.  De volgende matrix is ethervormig en bestaat uit alle kleuren van de regenboog en direct verbonden met de centrale zon, het 12e chakra; het universeel kosmische bewustzijn en in de aarde het aardse universele bewustzijn.

Contact