Bewust Zijn

Bewust zijn is aanwezig in alles wat schepping is. Het omvat de zichtbare en de niet zichtbare wereld. Bewust zijn is het vermogen van een systeem om op prikkels te kunnen reageren. De mate waarin de hersenen geactiveerd zijn, bepaalt de kwaliteit en de kwantiteit van het bewust zijn van de mens. Het verruimen van je bewust zijn activeert het zelfgenezend vermogen. Het zelf genezend vermogen wordt alleen gehinderd door onverwerkte emoties en verdriet op allerlei niveaus. Deze onverwerkte emoties en verdriet tonen zich als lichamelijke of geestelijke symptomen. Ieder bewustzijnsniveau heeft een bepaalde trilling, ofwel dimensie.

Een proces

Een bewustwordingsproces is geen statisch begrip met een begin en een eindpunt. Het is niet voor niets een proces, iets waar je in groeit, iets wat ontstaat. Het is waar je je hart voor openzet en je vanuit je diepste zelf mee verbindt. Gewoon door je ‘ding’ te doen in het leven, vaak zonder precies te begrijpen wat er gebeurt, maar het gebeurt! Het is meegaan met de stroom, je laten leiden, open staan voor het onbekende en nooit iets uitsluiten. Alles omarmen, hoe moeilijk, pijnlijk of vreemd het ook is en durven reflecteren. Je uitdagingen leren zien als groeimogelijkheden. Groeien in bewustzijn is (spiritueel) wakker worden, ontwaken. Het is je herinneren waar je vandaan komt en hoe alles één is. Het is je licht laten schijnen en zijn wie je werkelijk bent in al je heelheid.

Alles valt of staat met het nemen van verantwoordelijkheid voor je leven, op alle fronten. Je gaat daardoor steeds bewuster leven en keuzes maken die passen bij je hart, bij wie je werkelijk bent. Je gaat anders kijken, voelen, denken, horen, geloven en daardoor ook anders doen. Zo simpel is het. Als je daar eenmaal mee begint is er geen weg terug: het wordt een manier van leven.

Dimensie 1, 2 en 3

De 1ste dimensie is het beginpunt van alle aardse verschijningsvormen, ijle energie zonder substantie. Contact maken met deze dimensie zorgt ervoor dat je je werkelijk kunt verdiepen in creatieve mogelijkheden.  De 2de dimensie drukt zich uit via de natuur, adem en groei. Ze staat in grote wisselwerking met de 3de dimensie en deze kennis komt nu terug in ons bewustzijn. Onze gezondheid is in grote mate afhankelijk van de harmonie en krachtvelden van de 2de dimensie! De 3e dimensie bestaat uit lengte, hoogte, breedte, tijd en afstand. Het is de meest verdichte energie, het lichaam. Het is de dimensie van lineair denken, waarnemen en de vijf zintuigen. Het is het gebied waar fysieke en niet fysieke dimensies elkaar kruisen.

Dimensie 4, 5, 6 en 7

De 4de dimensie is het gebied van de menselijke collectieve gedachten en gevoelens. Het inblazen van de geest en bewustzijn van je ziel en hogere zelf. Je gedachten scheppen je werkelijkheid. Een gebied dat gevuld wordt met aanwijzingen en galactische kennis. Het is de wereld van kwantumtheorie, scheppende vermogens en niet fysieke krachten. De factor ruimte valt weg. In de 5de dimensie valt naast de factor ruimte ook de factor tijd weg. We creëren en manifesteren dan met het hogere denken. De 5de dimensie is de energie matrix van het sterrenbewustzijn, de verbinding van de mens met de sterrenstelsels. Het is het lichtrijk rondom je hart dat zorgt voor eenheidsbewustzijn. De tymus is de toegangspoort tot deze hogere dimensie. De 6de dimensie is het gebied van geometrie en morfogenetische velden. Je potentieel en je mogelijkheden worden voelbaar en niet fysieke frequenties worden helder en duidelijk. De 7de dimensie is het gebied van het kosmische geluid, de lichtcodes en de multidemensionaliteit, het reizen in tijd en ruimte.

De dimensies 8 tot en met 15 hebben allemaal een eigen wijze van invloed uitoefenen op ons bewustzijn en ons bestaan. Leven vanuit onze zielenkracht.

Contact