Anneloes

van Hamburg

Tips voor het manifesteren van je wensen in 2024!

December is weer aangebroken en dat is voor veel mensen een periode om even stil te staan bij het afgelopen jaar en je eigen (spirituele) ontwikkeling. Sommigen zijn al een heel eind op weg en lopen al jaren een spiritueel pad, sommigen zijn net begonnen maar voor velen zijn er nog steeds soms zware stukken die zich aandienen. Een nieuw jaar voelt toch altijd een beetje als een nieuw begin, als een boek met een lege bladzijde waarbij je alle vrijheid hebt om het vuur van je ware zelf nog meer leven in te blazen. Een mooi moment op stil te staan bij wat manifesteren nu eigenlijk écht is, hoe je het nieuwe jaar goed begint en je dromen uit laat komen.

In dit blog neem ik je mee langs de universele wetmatigheden om je wensen te manifesteren vanuit verruimd bewust zijn, vanuit het hart. Hoe belangrijk het is om je wensen uit te stralen in plaats van te bedenken. Ik laat je zien dat alles draait om resonantie en hoe je je dat eigen kunt maken om je wensen te manifesteren vanuit het quantum veld. Dit blog gaat niet over de wet van aantrekking die al jarenlang heel populair is maar over het ware vrije mens zijn en de wet van creatie of wel de schepping. Dit blog gaat over hoe jij de creator bent vanuit authenticiteit en ik geef je een aantal tips om dit nog meer te ervaren.

Laten we bij het begin beginnen.

Resonantie is de basis

Alles in het universum is energie en communiceert via trilling. Alle voorwerpen en levende wezens hebben een eigen trilling, zo ook onze organen en onze cellen. Vanuit het quantum veld geldt de universele wetmatigheid; lagere trilling gaat meebewegen met hogere trilling zolang zij in resonantie zijn. En dat brengt ons bij een andere wetmatigheid, namelijk dat gelijke trilling elkaar aantrekt en versterkt. Dat geldt zowel positief als negatief wat maakt dat het belangrijk is om je steeds bewust te zijn in welk trillingsveld je je bevindt.

Jouw gedachten en gevoelens bepalen het elektromagnetisch veld om jou heen en wat je aantrekt. Je ziet de wereld om je heen vanuit wie je bent, niet zoals dingen om je heen zijn. Alles is reflectie, een spiegel. Je hebt invloed op je elektromagnetische veld, en iedere verandering die je aanbrengt in jouw bewust zijn, je innerlijke wereld, zorgt voor een verandering in de wereld om je heen. Dat biedt je dus alle kansen je wensen te manifesteren.

Hoe is afgelopen jaar voor jou geweest, in welke trillingsveld bevond jij je regelmatig? Heb je Flow ervaren in je leven in 2023? Wil jij je bewust zijn verruimen met jouw unieke trilling? Met andere woorden: Wie wil jij werkelijk zijn in 2024 en wat houdt je hierin tegen?

De wet van creatie maakt wat je wilt zichtbaar

Zoals Willem Glaudemans het mooi beschrijft in zijn boek over de universele wetten:

Creatie is intentie die door het veld van potentie trekt, coherentie teweeg brengt, en via de toegevoegde energie van actie tot manifestatie leidt.

Met andere woorden:
Alle creatie begint met een veld van mogelijkheden, ook wel potentie genoemd. Dat veld is niet leeg, maar gevuld met vrije deeltjes van energie of licht. Dit veld heeft geen middelpunt, geen richting; dit veld treedt bewustzijn binnen met intentie. Die scheppende intentie trekt door dit ongevormde veld heen en brengt er richting in, een lijn. En die richting trekt alle mogelijkheden en potentiedeeltjes naar zich toe die door deze intentie in trilling worden gebracht. Zo ontstaat er coherentie, dat is noodzakelijk om iets te kunnen scheppen. Gelijke trilling vanuit een middelpunt zorgt voor aantrekking tussen de deeltjes; resonantie.

Scheppende intentie is nu een coherente kracht, dat houdt in dat hier energie aan moet worden toegevoegd in de vorm van actie om iets te manifesteren. Alle creatie verloopt namelijk via dezelfde wet, klein en groot en aan alle schepping ligt bewust intentie ten grondslag. Alles bevindt zich al in ons, je trekt dus niet iets aan, je gaat iets creëren met je eigen scheppingskracht, of anders gezegd zichtbaar maken middels resonantie.

Ons hart is allesbepalend om dit te kunnen ervaren

Uit onderzoek van het HeartMath instituut is gebleken dat, zover men nu kan meten ons hart omgeven is door een enorm energieveld met een doorsnede van ruim 2 meter. Dit is vele malen groter dan het energieveld dan ons brein veroorzaakt. Ons hart blijkt niet zozeer een pomp te zijn maar vooral de communicator naar onze organen én naar ons brein. Het hart lijkt het brein door te geven welke stofjes er aangemaakt dienen worden en verdeelt alle informatie waarbij onze emoties bepalend zijn voor wat er wordt doorgeven.

We zenden met ons hart dus veel meer energie uit dan met ons brein en dat is belangrijk om je bewust te worden als je je wensen wilt manifesteren. Ons hart huisvest namelijk onze ware overtuigingen en wensen, maar ook onze angsten en twijfels. Dat is allesbepalend of je wensen in vervulling gaan of niet. Gevoelsmatige overtuiging dat je wensen kunnen uitkomen is dus vele malen belangrijker dan verstandelijke of mentale overtuigingen. Je kunt affirmeren tot je een ons weegt, maar als je het elektrische krachtenveld van het hart en het ware nieuwe voelen niet centraal stelt zul je wel eens enorm teleurgesteld kunnen raken.

Tips bij manifesteren vanuit het hart

Manifesteren vanuit het hart vraagt om een ontspannen en liefdevolle houding naar jezelf. Je kunt geen dromen laten uitkomen vanuit een ongelukkige stemming. Voel je dit (nog) niet, zorg dan eerst voor een fijne wandeling in de natuur, een fijn gesprek, of zet muziek op die je blij maakt. Voel de dankbaarheid voor alles wat er wél al is.

Richt je bewust op je doelen, voel dit in je kern, wees helder en duidelijk in wat je wilt en gebruik de nieuwe taal om het bewust vorm te geven. Richt daar je aandacht op zodat je in resonantie kan komen. Zoals eerder gezegd, gelijke energie trekt gelijke energie aan. Het stimuleert synchroniciteit en groei. Zoek gelijkgestemden op, omring je met een trillingsveld dat het beste in jou naar boven haalt.

Maak een diepere verbinding tussen je hart en je hoofd en laat je naar je eigen antwoorden luisteren. Stel je een koord van licht voor in deze verbinding die vanuit het midden van je hoofd naar je hart loopt. Dit stimuleert je je eigen wensen en dromen te manifesteren. Het brengt je weer in verbinding met je innerlijke wereld en de bron van het leven. Manifesteren vanuit het hart stimuleert het eenheidsbewustzijn en laat je spiritueel ontwaken.

Maar de allerbelangrijkst tip die ik je wil meegeven voor 2024 is:

• Het draait niet om doen maar om zijn!

Dus stop met het maken van ‘to do’ lijstjes en start met een ‘to be’ lijstje volgend jaar.

Weet je niet hoe? Ontdek dan de kracht van het jaar van de Draak vanaf februari. Wil je meer de diepete in en lekker vanuit je eigen huis ervaren en leren? Kijk dan eens naar de online training ‘energetisch leiderschap, ontwaken in de nieuwe wereld’

Liever op een individuele manier werken of met gelijkgestemden een unieke co creatie maken in 2024? Informeer naar een 1 op 1 traject of het jaartraject. Ik neem je graag mee in de energie van het ware vrije mens zijn in een nieuwe wereld zodat je wensen en dromen écht uit gaan komen.

Ik wens je een magisch 2024!

Manifesteren

Dit bericht delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Leven in de nieuwe wereld

Anneloes van Hamburg

“Je zou me een moderne monnik kunnen noemen”

Ik werk alleen met de energie en lichtkracht van ons huidige tijdperk, het hogere licht en ik fungeer als een kanaal, als space-holder. Ik heb als multidimensionaal wezen behoefte aan plaatsen waar het het wereldse is weggevloeid en plaats maakt voor stilte, rust en geestelijk leven. Want zonder aardse ruis kom ik tot kosmische afstemming en verbinding, tot diep in het fysieke lichaam.

In deze stilte kan ik me verbinden met een universele woordeloosheid, die eigenlijk mijn taal is. Ik communiceer met de spaties tussen de woorden. Die adembenemende stilte heeft het grote mysterie in zich. Dat is mijn ware thuis.

Lees meer over mij >>