Wat is de Matrix?

De matrix is simpel gezegd een informatie bron. Informatie is kennis en kennis is macht!  Er ontwaken momenteel steeds meer mensen op aarde omdat ze zich ongemakkelijk voelen. Mensen komen er op een moment in hun leven achter dat iets totaal anders ligt dan dat ze altijd geloofd hebben en als dát zo is zou dat ook wel eens voor heel veel andere dingen kunnen gelden. Zo gaat het balletje rollen en ontdek je steeds meer en meer…buiten de gecodeerde (gestuurde) informatie om, buiten de matrix dus. Je verruimd je bewustzijn, dat is hetzelfde.

Je ontvangt dan informatie die voorbij de gecodeerde muren gaat als het ware, informatie die verder rijkt dan wat je tot nu toe altijd geleerd, verteld of getoond is. Ons hele onderwijs systeem is gericht op verstekken van gecodeerde informatie. We leren kinderen niet om kritische denkers te zijn of om hun geest te ontdekken. We vertellen ze ‘hoe het is’ (vanuit de matrix) en herhalen en herhalen dat tot het goed wordt toegepast of uitgevoerd.

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company