Verbindende intelligentie (VQ)

Het ontwikkelen van deze vorm van intelligentie is van levensbelang. Waarom? We kennen allemaal de uitdrukking: wat je geeft is wat je krijgt of wat je zaait is wat je oogst. Als we iets goeds doen voor een ander, wanneer we ons écht verbinden met een ander dan treed er een verbazingwekkend, wonderlijk mooi systeem in werking. Niet alleen voor die ander, maar juist ook voor jezelf! Alles is namelijk reflectie.

De vagus zenuw wordt aangezet en dat heeft direct effect op je hersenen waardoor je in een andere staat van bewustzijn komt. Zoals oxytocine het liefdeshormoon wordt genoemd kun je de vagus zenuw de liefdeszenuw noemen. Je stijgt als het ware boven jezelf uit en wordt onderdeel van pure liefde, je voelt hoe alles één is en je brein verbindt zich met een groter netwerk van informatie.

Dit heeft legio positieve effecten op allerlei onderdelen in je leven, maar wat vooral belangrijk is om te ervaren is dat de vagus zenuw alle organen in je lichaam raakt. Het heeft daardoor een verstekende en vernieuwende werking op je immuunsysteem en je zelfhelende vermogen. Steeds weer opnieuw.

Opvoeding, ontwikkeling & onderwijs – de drie O’s 

Maar dat is zeker niet het enige. Het ontwikkelen van soft skills, zoals je verbinden met de ander en samen (waarde) creëren,  zijn dé skills die nodig zijn voor verandering en ontwikkeling. De aandacht in de opvoeding, ontwikkeling en het onderwijs van onze kinderen  zou daar vooral op gericht moeten zijn en veel minder op het behalen van resultaten. Verbindende intelligentie; VQ, is naast IQ en EQ  simpelweg een noodzakelijke vorm van intelligentie om succesvol te kunnen zijn in de 21e eeuw.

Zelf liefde en respect ligt ten grondslag aan alles. Het vormen van een community vanuit ziels verbinding waarbij het kind helemaal gehoord en gezien wordt. Kunnen lezen, schrijven en rekenen is niet genoeg. Een massa kennis is niet genoeg. Zodra een jong mens zich in de wereld begeeft, moet hij kunnen ‘doen’ en dingen ‘gedaan’ kunnen krijgen, dat noem je operationaliteit.

Een nieuwe visie op wat/hoe een kind leert, met als kernpunt de persoonlijke interesse/passie van het INDIVIDUELE  kind, met natuurlijk ruimte voor collectieve activiteiten. de grote verandering die wij moeten helpen zich te manifesteren is de transitie van de experten naar de generalisten (en dat is  oorspronkelijk onze basis manifestatie), we zien zeer duidelijk dat  het heersende schoolsysteem weinig met ontwikkelen te maken heeft en slechts 1 doel heeft, een ronde entiteit in een standaardisering  module te steken om het aan het eind mooi passend in een vierkant te kunnen steken, die dan naadloos past in een muur van…… vierkantjes/het systeem.

De clue om het systeem te komen is…ons denken, want alles wat het systeem in stelling brengt is precies op dat ene ding gefocust. Het probleem kan onmogelijk onderdeel zijn van de oplossing.

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company