Stress en het onderbewuste

Het onderbewuste is een deel van onszelf waar alle informatie ligt opgeslagen. Je onderbewust staat gelijk aan je cel geheugen en vormt het regelcentrum van je gezondheid. Op het moment dat je cellen met ongezonde frequenties resoneren ontstaat stress aan je zenuwstelsel. Deze stress is de wortel voor alle emotionele en fysieke problemen. Onderzoek wijst uit dat herinneringen opgeslagen liggen in onze cellen, als een energiepatroon.

Celbiologie

We hebben als mens diverse overlevingsmechanismen die allemaal onder te verdelen zijn in twee categorieën: groei & bescherming. Bescherming is verder onder te verdelen.

bescherming
^
HPA *                  imuunsyteem
^                                      ^
vecht & vlucht       virus & bacterie

* hypothamamus-hypofyse-bijnieren
Zowel groei als bescherming wordt bestuurd door ons zenuwstelsel. Het zijn tegengestelde bewegingen en reacties van je cellen op alle prikkels uit de omgeving. Het bewegen NAAR een voedende prikkel, zoals voeding, liefde zorgt voor een groeireactie. Bewegen WEG VAN bedreigende prikkels, zoals gifstoffen, agressie zorgt voor een beschermingsreactie. Cellen kunnen zich niet tegelijkertijd voorwaarts en achterwaarts bewegen.

Open uitwisseling

Groeiprocessen hebben een open uitwisseling nodig, bijvoorbeeld voedsel wordt opgenomen en afvalstoffen worden uitgescheiden. Bescherming vereist juist dat het systeem gesloten wordt om de bedreiging buiten te houden. Hoe langer dit laatste duurt hoe meer je je groei in gevaar brengt.  Om krachtig en gezond in het leven te staan is het van belang om stress te neutraliseren en om groei te stimuleren door te leven vanuit je hart.

Epifyse, hypofyse & thymus

Samen regelen deze belangrijke klieren het ritme van stofwisseling, groei en afweer. Naast deze belangrijke fysiologische werkingen is de Epifyse (pijnappelklier) ook het orgaan van intuïtie, inspiratie, geestelijk inzicht en kosmisch denken; kortom een sleutel tot hoger bewustzijn van de mens. De hypofyse heeft een centrale regulerende rol in de hormonale huishouding en vertegenwoordigt het orgaan van de wil. In ritmische harmonie  met de pijnappelklier ontstaat een geestelijk wezen met vrijwel onbeperkte visie.

 

 

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company