We hebben de beschikking over een 13-voudig bewustzijn, verbonden aan 13 chakra’s. Chakra's zijn informatie centra. De meeste mensen kennen de 7 (lotus) chakra's in het lichaam. Inmiddels hebben we ook de beschikking over 6 extra chakra's in en buiten ons lichaam. Als er sprake is van onderlinge verbondenheid van de chakra's , de informatie centra open en in werking zijn, wordt kennis en creativiteit beschikbaar. Hierdoor kun je energie en informatie ontvangen vanuit parallellen stelsels, verruimd je bewustzijn en worden je hersenen verder geactiveerd.

De nieuwe energie codes van het 13-voudig bewustzijn begeleiden je stap voor stap in deze ontwikkeling. Er zit geen vaste volgorde in de codes. Na het bestellen van een code kun je deze gemakkelijk zelf activeren. Je kunt in dit schema kijken waar je behoefte ligt of op gevoel een code uitzoeken. Je kunt ook kijken op welk niveau je je klacht of je vraag herkent. Dat is meestal de ingang voor een eerste code. Uiteraard kun je me ook vrijblijvend om advies vragen. Er zit geen volgorde in de codes. Na het bestellen van een code kun je deze gemakkelijk zelf activeren.

SleutelwoordThemaBij klachten of vragen zoals
IkMaterie & geest integreren Gebrek aan eigenwaarde, tekort aan zelfvertrouwen, afwijzing van jezelf, je niet goed genoeg voelen, niet of te weinig geaard zijn, je niet thuis voelen op aarde, heel veel moeite met agressie en onrecht, angst, onrust, verslavingen, te grote verbondenheid aan materie etc.
BenMoeiteloos jezelf zijn & genieten Schuldcomplexen en schuldgevoelens, schaamte voor je lichaam, je gevoelens of gedachten, moeite met aangeven van grenzen en met volledig jezelf zijn, controledrang of je juist zonder controle voelen, onverantwoord gedrag, tekort aan assertiviteit, je makkelijk geïntimideerd voelen, je vaak groot houden, moeite hebben met genieten.
AanwezigAuthentiek zijn & je intuïtie volgen Te veel in je hoofd zitten, piekeren, overactiviteit van gedachten, over-emotioneel, perfectionisme, overactiviteit, moeite met eigen grenzen en met ontspannen, gevoel dat er veel op je afkomt, (over)gevoelig voor prikkels, energie van anderen en stemmingen, moeite met richting vinden in het leven, onzeker en kampt met veel twijfels.
LeefLiefde voor jezelf & positief zelfbeeld creërenGebrek aan inspiratie, gevoelens van minderwaardigheid, niet goed genoeg voelen, negatief zelfbeeld, ongelukkig voelen, depressiviteit, vermoeid en uitgeput voelen, gevoel van zwakte, bewijsdrang.
HarmonieGezond gevoelsleven creëren & goed voor jezelf zorgenAllerlei blokkades op het gevoelsleven. Moeite met loslaten (van het verleden), gevoel van eenzaamheid of isolatie, gebrek aan zelfvertrouwen/zelfrespect, moeite hebben met geven en ontvangen (van liefde), gevoel van wantrouwen jegens anderen, onverschilligheid, snel gekwetst voelen, gevoel van afhankelijkheid.
Met de anderFlexibel & speels zijnGebrek aan flexibiliteit, moeite met veranderingen, gevoel van weerstand, je niet vrij voelen, starheid, grote behoefte aan houvast, structuur en regels, weinig zelfvertrouwen.
LiefdeGezond communiceren & jezelf ontplooien Moeite met uitspreken van je gevoelens, angst iemand te kwetsen of af te wijzen, moeite hebben met jezelf goed uit te drukken, angst dat anderen je raar vinden, moeite met communicatie in het algemeen, gebrek aan creativiteit, moeite met het bepalen van je eigen richting.
Geluk Met jezelf & de natuur verbonden zijnMoeite met alleen zijn en/of stilte, weinig verbonden voelen met de natuur, weinig energie voelen. Weinig verbonden met het onderbewuste, moeite met het ontvangen van signalen uit je onderbewuste en weinig vertrouwen in het onzichtbare. Moeite bewust te zijn van signalen van je emotionele, mentale of fysieke lichaam, moeite met ontspannen.
SamenspelInzicht in het leven & verbinding met universum Oppervlakkigheid, nuchterheid als masker, moeite met het onzichtbare en het ontastbare, moeite met spiritualiteit, angst vaste grond onder je voeten te verliezen, weinig levensmotivatie, depressieve stemmingen, geen of nauwelijks contact met je intuïtie.

GenietenContact met de bron & mystieke vermogens Moeite met het overzien van het grotere geheel en je eigen plek daarin. Moeite met het volgen van je intuïtie en/of je gevoeligheid, zoekend naar bevestiging en houvast. Gebrek aan universeel inzicht waardoor gevoelens van depressie en somberheid kunnen ontstaan. Gevoel van overleven in plaats van leven.
OntdekkenVertrouwen op innerlijke leiding & helder wetenWeinig compassie (voor medemens), moeite te functioneren zonder hardheid, behoefte aan macht of invloed, dominantie, denken alles beter te weten, sarcasme, weinig contact met je gevoel, arrogantie, desinteresse, weinig tot geen verbinding met je innerlijke leiding.
OntwikkelenVermogen tot transformeren & overgave Weerstand tegen autoriteit, moeite met loslaten van controle, angst voor eigen innerlijke leiding en moeite om je daar aan over te geven, kwetsbaarheid en behoefte aan bescherming bij overgave. Moeite met het maken van fouten en het nemen van risico’s. Te weinig bewust van levenstaak.
Hogere energieVermogen tot transmutatie & hoger bewustzijnAngst om te kiezen voor spiritualiteit, angst voor overgave, onbewust van je opdracht hier op aarde, angst om (materie) los te laten waar je aan gehecht bent geraakt. Behoefte aan controle, weerstand voor wat ongrijpbaar is.
Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company