Kinderen en hun opvoeders

De huidige generatie kinderen is heel sensitief. De meesten van hen nemen dingen waar die anderen niet kunnen waarnemen. Ze weten vaak dingen zonder dat het ze verteld is, ze hebben een breder bewustzijn reeds vanaf de conceptie. Hierdoor nemen ze ook informatie op in hun systeem uit een andere tijd of van andere mensen. Ze zijn prikkelgevoelig en hebben tijd en rust nodig om alle prikkels te kunnen verwerken. Hun hersengolven (alpha, beta en delta) wisselen makkelijk waardoor ze soms afwezig of dromerig zijn. Ze zijn energetisch heel gevoelig en blokkades in hun systeem haalt ze volledig uit balans.

Nieuwe ideeën

Veel opvoeders zijn zich nog (te) weinig bewust van verandering in energie en frequentie.  Schoolsystemen zijn (nog) niet ingericht op de nieuwe tijd en onze reguliere geneeswijze schrijft vooral medicatie voor om alle symptomen te onderdrukken. Denkpatronen en de opvattingen die bij het oude (Vissen) tijdperk horen, zullen plaats moeten maken voor de energieën en inzichten die bij het huidige (Waterman) tijdperk horen. En het zijn de kinderen die deze nieuwe ideeën, inzichten en levenshouding komen brengen. Ze zijn gekomen om onze samenleving om te vormen tot een samenleving die de liefde serieus neemt, die eerbied kent voor alle mensen en die weet dat Moeder Aarde een levend wezen is.

Beelddenken (rechterhersenhelft problematiek)

Ieder kind is in meer of mindere mate een beelddenker. Veel kinderen krijgen niet alleen (woord) beelden die overeenkomen met tastbare voorwerpen, mensen of situaties, maar zij nemen ook emoties bij mensen waar, een sfeer of een dreigende ruziesituatie. Deze kinderen kunnen als het ware het hart van een ander in en uit lopen. Het vermogen om hier een naam aan te geven ontbreekt ze op jonge leeftijd.  Dit soort informatie wordt in de diepere lagen van de hersenen gecodeerd en verdwijnt in het onderbewustzijn. De reacties van het kind worden echter wel gedirigeerd vanuit deze eerste coderingen die onbewust zijn.

ADHD

Problematiek zoals ADHD heeft te maken met een te grote alertheid voor de omgeving, wat  de oorzaak is van overprikkeling van het zenuwstelsel. Sommige kinderen stemmen zich onbewust af op allerlei energiefrequenties wat tot gevolg heeft dat ze (te) veel informatie opdoen uit hun omgeving. Sommige kinderen doen informatie op die niet past bij hun leeftijd waardoor ze die niet kunnen duiden en geen plek weten te geven in de hersenen. Het kan ook zijn dat kinderen onrust uit de omgeving opnemen en uiten zonder het zich bewust te zijn. Wanneer deze overgevoeligheid in de omgeving waarin ze opgevoed worden herkend wordt, kan men het kind op adequate wijze ondersteunen.

PDD – NOS

Dit is een aan autisme verwante stoornis. Dat wil zeggen dat het kind gedrag vertoont dat doet denken aan gedrag van autistische kinderen. Deze kinderen sluiten zich af door de grote hoeveelheid informatie waarmee ze moeten omgaan. Daarbij zijn deze kinderen extra gevoelig voor de eisen vanuit de omgeving.

Generaties

Vaak zie je dat een bepaalde problematiek vaker in een familie voorkomt. Het heeft een genetisch component.  Elke cel met elk deeltje erin is een levend mechanisme en wordt gestuurd door onze overtuigingen die diep in elke cel verankerd liggen. Deze verankeringen kunnen in dit leven ontstaan maar ook in vorige levens. Ze worden genetisch doorgeven ook al zijn we ons daar niet van bewust. Met een behandeling wordt de spirituele essentie teruggebracht in de cel  waardoor je weer toegang krijgt tot je eigen blauwdruk.

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company