Bewustzijn en bewustzijnsontwikkeling

Bewustzijn is aanwezig in alles wat schepping is. Het omvat de zichtbare en de niet zichtbare wereld. Bewustzijn is het vermogen van een systeem om op prikkels te kunnen reageren. De mate waarin de hersenen geactiveerd zijn, bepaalt de kwaliteit en de kwantiteit van het bewustzijn van de mens. Het verruimen van je bewustzijn activeert het zelfgenezend vermogen. Het zelf genezend vermogen wordt alleen gehinderd door onverwerkte emoties en verdriet op allerlei niveaus. Deze onverwerkte emoties en verdriet tonen zich als lichamelijke of geestelijke symptomen. Ieder bewustzijnsniveau heeft een bepaalde trilling, ofwel dimensie.

Dimensie 1, 2 en 3

De 1ste dimensie is het beginpunt van alle aardse verschijningsvormen, ijle energie zonder substantie. Contact maken met deze dimensie zorgt ervoor dat je je werkelijk kunt verdiepen in creatieve mogelijkheden.  De 2de dimensie drukt zich uit via de natuur, adem en groei. Ze staat in grote wisselwerking met de 3de dimensie en deze kennis komt nu terug in ons bewustzijn. Onze gezondheid is in grote mate afhankelijk van de harmonie en krachtvelden van de 2de dimensie! De 3e dimensie bestaat uit lengte, hoogte, breedte, tijd en afstand. Het is de meest verdichte energie, het lichaam. Het is de dimensie van lineair denken, waarnemen en de vijf zintuigen. Het is het gebied waar fysieke en niet fysieke dimensies elkaar kruisen.

Dimensie 4, 5, 6 en 7

De 4de dimensie is het gebied van de menselijke collectieve gedachten en gevoelens. Het inblazen van de geest en bewustzijn van je ziel en hogere zelf. Je gedachten scheppen je werkelijkheid. Een gebied dat gevuld wordt met aanwijzingen en galactische kennis. Het is de wereld van kwantumtheorie, scheppende vermogens en niet fysieke krachten. De factor ruimte valt weg. In de 5de dimensie valt naast de factor ruimte ook de factor tijd weg. We creëren en manifesteren dan met het hogere denken. De 5de dimensie is de energie matrix van het sterrenbewustzijn, de verbinding van de mens met de sterrenstelsels. Het is het lichtrijk rondom je hart dat zorgt voor eenheidsbewustzijn. De tymus is de toegangspoort tot deze hogere dimensie. De 6de dimensie is het gebied van geometrie en morfogenetische velden. Je potentieel en je mogelijkheden worden voelbaar en niet fysieke frequenties worden helder en duidelijk. De 7de dimensie is het gebied van het kosmische geluid, de lichtcodes en de multidemensionaliteit, het reizen in tijd en ruimte.

De dimensies 8 tot en met 15 hebben allemaal een eigen wijze van invloed uitoefenen op ons bewustzijn en ons bestaan. Leven vanuit onze zielenkracht.

Bewustzijnsontwikkeling

Bewustzijnsontwikkeling vindt plaats van binnen uit en is van invloed op je energieveld. Licht is bewustzijn en verlicht onbewuste delen die corresponderen met oude (ziels)pijn en  traumatische gebeurtenissen waar je liever niet meer aan herinnerd wil worden of ontwikkelingen die je niet bent aangegaan. Vanuit het huidige bewustzijn beschikt iedereen over de mogelijkheid deze onbewuste trauma’s en blokkades op te lossen, ontwikkelingen alsnog aan te gaan en zichzelf te helen. Bewustzijnsontwikkeling vindt plaats op diverse creatieniveaus zoals dualiteit, lichaam, ziel, eenheid en persoonlijkheid.

Dualiteitsbewustzijn

Dualiteit  wordt zichtbaar en voelbaar  in  de 3de dimensie. Leef je vanuit angst of vanuit vertrouwen en liefde. Leven vanuit angst houdt in dat je een gebrek aan vertrouwen voor overvloed, vreugde en voldoening in leven en werk hebt.  Leven vanuit angst laat je leven vanuit lineair denken in verleden en toekomst. Angst om werkelijk te zijn wie je bent en een vervullend leven te leven.

Lichaamsbewustzijn

Fysieke klachten zijn een uitingsvorm van onderliggende problematiek. Het vermogen om de heelheid te herstellen is een aangeboren vermogen van alle levende mechanismes. Dat doe je door naast de nodige fysieke ondersteuning je bewustzijn te verruimen en je trillingsgetal (dimensie) te verhogen.

Zielsbewustzijn

Het zielsbewustzijn (hogere zelf) heeft een hogere dimensie, Op dit bewustzijnsniveau kun je de (onbewuste) oorzaak van je klacht  in je huidige of een van je vorige levens oplossen.

Eenheidsbewustzijn

Bewust zijn van eenheid heeft een hoge dimensie.  Op dit niveau kun je oorzaken van problemen oplossen  waar je het bestaan meestal niet van weet, zoals de afscheiding van het licht, de zielen oorsprong of de pijn die daaruit is voortgekomen, het ontstaan van het  wezenniveau, galactisch niveau en oertrauma’s.

Persoonlijkheid

Alle bewustzijnsniveaus komen samen in je persoonlijkheid (punt bij je navel) en behandelingen op dit niveau lossen blokkades op die je belemmeringen om in het nu te leven. Blokkades op dit niveau zijn zichtbaar in je levensmissie, je levensdoel. Doe je wat je echt leuk vindt in het leven ? Weet je wie je bent en wat je vanuit je hart wilt? Blokkades op dit niveau hebben over het algemeen een diepe impact op je leven. Denk hierbij aan angsten, overtuigingen, identificatie met ouders, cultuur, religie, projectie etc.

Collectief bewustzijn

Het collectieve bewustzijn bestaat uit energiestructuren, gevormd uit emoties en overtuigingen die door de gehele mensheid worden gedeeld. Het bestaat uit grove energie structuren met een lage(re) trillingsfrequentie (dimensie) en fijne energie structuren, met een hoge(re)trillingsfrequentie. In de lage structuren vind je emoties als angst, wanhoop, boosheid, agressie etc. In de hoge structuren vind je liefde, licht, vrijheid, vreugde etc. Iedereen draagt bij aan en reageert op het collectieve bewustzijn, of je er nu bewust van bent of niet.

Zelf aan de slag…

Ontwikkelen en helen is een heel persoonlijk proces. Je bepaalt zelf het tempo en in hoeverre je een bepaald probleem wilt oplossen. Soms is het voldoende als een klacht is opgelost, maar vaak zijn mensen daardoor zo veel dichter bij zichzelf gekomen dat ze daar een vervolg aan willen geven. Ze kiezen dan bewust voor hun eigen ontwikkelingsproces. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de cursus ‘inwijding in de nieuwe energie en bewustzijnsontwikkeling’ of persoonlijke begeleiding met het 13-voudig bewustzijn.

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company