Behandelingen zijn diepgaande processen om onverwerkte of onbewuste trauma’s, blokkades of belemmeringen op te lossen en je dicht bij jezelf te brengen. Alle behandelingen kunnen op afstand of in de praktijk gegeven worden. In dit schema kun je kijken op welk niveau je je klacht of je vraag herkent. Dat is meestal de ingang voor een eerste behandeling. Dit schema is alleen bedoeld om je een indruk te geven van mogelijkheden voor behandeling.

Ingang behandelingGeschikt bij klachten zoals: Gericht op:
Emotioneel niveauDepressieve gevoelens, angsten, fobieën, langdurig verdriet, overgevoeligheid, gevoelens van eenzaamheid, leegte, rusteloosheid, etc. Gericht op het oplossen van (onbewuste) (oer) trauma’s op diverse bewustzijnsniveaus.
Mentaal niveauConcentratiestoornissen, vergeetachtigheid, dufheid, gevoel niet helder te kunnen denken, lusteloosheid, uitputting, onoplettendheid, denken niet stil kunnen zetten, snel afgeleid, overgeconcentreerd, besluiteloosheid, slaapproblemen geen prioriteiten kunnen stellen, etc.Gericht op het oplossen van (onbewuste) (oer) trauma’s op diverse bewustzijnsniveaus
Fysiek niveauAllerlei (onverklaarbare) klachten zoals hyperventilatie, stress, burn out, rugpijn, hoofdpijn darmklachten, moe, allergie, astma, slaapstoornis etc.Gericht op het oplossen van de (onbewuste) onderliggende problematiek, communicatie met het lichaam en ontspanning zodat het zelfhelend vermogen wordt gestimuleerd. Gezondheid is balans in je cellen, weefsel en organen. Lichaam als energetisch veld.
Gedrag & OntwikkelingRusteloosheid, beweeglijkheid & concentratieproblemen, leeszwakte, leesblindheid of dyslexie, rekenstoornis of taal & ontwikkelingsstoornis, driftbuien en/of agressie, hoog gevoeligheid & sensitiviteit, alertheid & wijsheid, gebrek aan zelfvertrouwen en/of assertiviteit, etc.Gericht op het oplossen van gedragsproblematiek (op onbewust niveau) en het bevorderen van bewustzijnsontwikkelingenbij volwassenen en kinderen.
GeneratiesAllerlei familie of generatie problematiek, ouders-kind koppeling.Gericht op problematiek die vaker voorkomt in een familielijn, het genetisch component. Terugbrengen van de spirituele essentie in de cel waardoor je weer toegang krijgt tot je eigen blauwdruk.

Synchronisatie (hersenen)Allerlei leer- en ontwikkelingsproblemen,
disbalans mannelijke/vrouwelijke energie en andere innerlijke relaties,
gecompliceerde geboorte of babytijd, posttraumatische stress, burn-out, migraine, e.d.
Gericht op de hersenenergie, innerlijke relaties en zenuwverbindingen en herinneringen die niet functioneel meer zijn en je ontwikkeling in de weg staan.
Kracht & OvergaveVragen die te maken hebben met willen leven vanuit je verlangen, in overgave, rust, vertrouwen, dankbaarheid, blijdschap, overvloed e.d. Gericht op overgave, het toelaten en aanvaarden van alles wat zich aandient, het leven vanuit je hart, het voeden van wie je werkelijk bent, het verenigen van krachten waardoor transmutatie (her- creatie) mogelijk wordt en intuïtieve kracht toeneemt.
13-voudig bewustzijnPersoonlijke vraagstukken zoals je plek vinden op aarde, je hart volgen in je werk en je leven, de overgang naar het waterman tijdperk etc. Gericht op bewustzijnsontwikkeling, persoonlijke groei en inwijding in de nieuwe energie op aarde van de nieuwe, kosmische mens. Ontwikkelen van de 13 chakra’s van de nieuwe mens.
Reflectie (door kinderen)Reflectie problematiek, thema's en gedrag gespiegeld en bewustwording hierop.Gericht op het oplossen van blinde vlekken of onverwerkt thema's op zielsniveau
Online cursus 13-voudig bewustzijnPersoonlijke ontwikkeling en groei.Gericht op het ontwikkelen van bewustzijn van de nieuwe mens via 13 codes, inclusief begeleiding op maat. Duur één jaar.
Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company